Grensoverschrijdend of grensverleggend?

De Vlaamse provincies uitgedaagd

Grensoverschrijdend of grensverleggend?
Editor: Reynaert Herwig , Wayenberg E. , Valcke Tony
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 520 9
Aantal bladzijden:204
Verschijningsjaar: 2011
Deel van reeks:    Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht , GPRC
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
44 EUR
bestel

Beschrijving

Het provinciedecreet uit 2005 zou een nieuw tijdperk inluiden voor de vijf Vlaamse provincies. Maar hebben de nieuwe kaders voor het provinciaal beleid en de nieuwe beleidsintrumenten die door het decreet werden aangereikt, effectief ook grenzen verlegd?
 
De gebiedsgerichte en interbestuurlijke samenwerking mag dan wel als “grensoverschrijdend” beschouwd worden … De territoriale grenzen van de provincies en hun inhoudelijke invulling vormen opnieuw het voorwerp van een woelig debat. Deze uitgave draagt zijn steentje bij door enkele belangrijke topics (provinciaal-centrale relaties, strategievorming, beleids- en beheerscyclus,… ) onder de loep te houden. De antwoorden tonen aan dat provincies zich in méér dan één domein grensverleggend tonen…
 

Inhoudstafel

Algemene inleiding
I. Complementariteit of concurrentie? De slingerbeweging van de centraal-provinciale relaties
1. Inleiding
2. Dimensies in de centraal-provinciale relaties: functies, handelingsvrijheid en toegang
3. U moest eens weten wat de provincies allemaal voor u deed en doet?
4. De centraal-provinciale relaties van naderbij bekeken
5. Besluit
II. Strategie in de provincie Limburg
1. Inleiding
2. De provincie Limburg: facts & figures
3. Externe druk vanuit Vlaanderen? Ja, maar!
4. Strategie in Limburg: de vraag van de kip en het ei?
5. Besluit
III. Grenzen aan de - hervorming van de - provinciale democratie? Provincieraadsleden evalueren het provinciedecreet en hun eigen rol
1. Provincieraadsleden geven hun mening
2. Algemene evaluatie van de doelstellingen en de dienstverlening van het provinciebestuur
3. Evaluatie van de rol als provincieraadslid
4. Een evaluatie van het provinciedecreet
5. Besluit
IV. De beleids- en beheerscyclus: doelstellingen als basis voor planning en opvolging in Vlaams-Brabant 
1. Inleiding
2. Het provinciedecreet en de uitvoeringsbesluiten als basis van de beleids- en beheerscyclus
3. Vlaams-Brabantse initiatieven tijdens de voorbije bestuursperiodes
4. De weg naar de implementatie van de beleids- en beheerscyclus
5. Besluit
V.  De afsprakennota als instrument voor de aansturing van politiek-ambtelijke verhoudingen in de provincie 
1. Inleiding
2. De oorsprong van het instrument van de afsprakennota
3. De afsprakennota en haar inhoud
4. De afsprakennota in de praktijk
5. De waarde van een goede afsprakennota
6. Een uitleiding
VI. Externe audit van de provincies: sluitstuk van een modern management 
1.  Inleiding 
2.  Controle, audit en toezicht: eenmaal, andermaal, hetzelfde? 
3.  Externe audit door het Rekenhof 
4.  Toekomstige evoluties 
5.  Externe audit: ook de provincies aan zet 
   

Maakt deel uit van de reeks