Optimaal belonen binnen lokale besturen

Alternatieve loonvormen in lokale besturen

Optimaal belonen binnen lokale besturen
Auteur: Verfaillie Eline
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1505 5
Aantal bladzijden:64
Verschijningsjaar: 2016
Deel van reeks:    HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen , Personeelsbeleid in lokale besturen - Cases

Beschrijving

Deze uitgave is uitverkocht!

Elke goede werkgever wil de inzet van zijn medewerkers optimaal belonen. En dit op de meest efficiënte en meest voordelige manier voor alle partijen. Niet alleen private bedrijven, maar ook lokale besturen kennen de laatste jaren dan ook steeds meer alternatieve loonvoordelen aan hun personeelsleden toe: maaltijdcheques, een geboortepremie, een hospitalisatieverzekering, een groepsverzekering, …

Het voordeel van deze loonvormen bestaat erin dat zowel het lokaal bestuur als het personeelslid geen of slechts beperkte socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Bovendien zijn bepaalde loonvoordelen vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing in hoofde van het personeelslid.

In dit handige boekje zet auteur Eline Verfaillie alle mogelijke alternatieve verloningsvormen binnen een lokaal bestuur netjes op een rij.

  • Ze bekijkt ieder loonvoordeel van nabij, en dit zowel op het vlak van sociale zekerheid als op het vlak van fiscaliteit.
  • Ze besteedt de nodige aandacht aan de manier waarop een bestuur dan wel een personeelslid de toekenning van een alternatieve verloning ervaart.
  • Ze beschrijft de procedure tot invoering van de alternatieve verloningsvormen, en dit zowel voor het gemeentepersoneel als voor het personeel van het OCMW.
  • Ze biedt een handige overzichtstabel waarin de diverse alternatieve loonvormen en hun weerslag op het vlak van sociale zekerheid en fiscaliteit in één oogopslag terug te vinden zijn.

Kortom, een handige leidraad voor iedereen die instaat voor de verloning van personeelsleden in een lokale overheid. En een boeiende inspiratiebron voor ieder bestuur dat zijn medewerkers naar waarde weet te schatten.

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van HRMCONNECT
     

HRMConnect is een innovatieve online bibliotheek, boordevol onmisbare kennis en informatie over het personeelsbeleid in lokale besturen. Dit unieke en gebruiksvriendelijke digitale werkinstrument is gebouwd op een sociaal-juridische en een HR-pijler.

De kennis die in beide pijlers is vervat, krijgt vorm in heel wat concrete tools: elektronische boeken, praktische cases, e-learning, modellen en wetgeving. Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van HRMConnect.

Al geabonneerd op HRMCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op HRMConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van HRMConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op HRMCONNECT?

Inhoudstafel

Inleiding
I. Overzicht van de alternatieve loonvormen voor lokale besturen en de toepasselijke regelingen inzake RSZ en bedrijfsvoorheffing
1. Juridisch kader
2. Kosten eigen aan het bestuur
2.1. RSZ-regeling voor het personeelslid en het lokaal bestuur
2.2. Fiscale regeling voor het personeelslid
3. Voordelen van alle aard
3.1. Privégebruik bedrijfswagen
3.2. Privégebruik GSM
3.3. Privégebruik PC en internetaansluiting
3.4. Privégebruik van een bedrijfsfiets
3.5. Fitness- en sportfaciliteiten buiten de onderneming
3.6. Studietoelagen / Schoolkosten
3.7. Was-, strijk- en boodschappendiensten via het lokaal bestuur
3.8. Tankkaart
4. Vrijgestelde voordelen
4.1. Maaltijdcheques
4.2. Sport- en cultuurcheques
5. Sociale voordelen
5.1. Geschenken en geschenkcheques
5.2. Geboortepremie / Adoptiepremie
5.3. Premie naar aanleiding van huwelijk en wettelijke samenwoning
5.4. Anciënniteitspremie
5.5. Fitness en sportfaciliteiten
5.6. Groepsverzekering
5.7. Hospitalisatieverzekering
5.8. Aanvulling bij socialezekerheidsuitkeringen
5.9. Kinderopvang
5.10. PC-privéplan
6. Varia
6.1. Verkeersboete betaald door het lokaal bestuur
II. Procedure tot invoering van alternatieve loonvormen binnen de lokale besturen
1. Procedure voor het gemeentepersoneel
2. Procedure voor het personeel van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Slot 
Bijlage
Schema alternatieve loonvormen
   
   

Maakt deel uit van de reeks

hrmconnect HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor een mensvriendelijk en modern personeelsbeleid in de lokale besturen.

Publicatievorm: Online
Personeelsbeleid in lokale besturen - Cases Personeelsbeleid in lokale besturen - Cases 

Praktische cases met concrete tips voor een efficiënt en mensvriendelijk personeelsbeleid.

ISBN: /
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig

Aanverwante producten:

Roddelen op de werkvloer Roddelen op de werkvloer 
Laat roddels de goede werksfeer niet verpesten

Deel van reeks: HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen , Personeelsbeleid in lokale besturen - Cases
Auteur: Geerts Wen
ISBN: 978 90 496 1218 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Mandaatopdracht: sluitstuk voor strategisch management Mandaatopdracht: sluitstuk voor strategisch management 

Deel van reeks: HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid , Personeelsbeleid in lokale besturen - Cases
Auteur: Verhaert Roel, Lambrechts Kathleen
ISBN: 978 90 496 1761 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Help ik word geleefd! Help ik word geleefd! 
Concrete selfcoaching tools om je leven in eigen handen te nemen

Deel van reeks: Lokaal management & beleid
Auteur: Willems I.
ISBN: 978 90 4961 500 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig