De boekhouding en het beheer van de financiën: De besturen van de erkende erediensten

De boekhouding en het beheer van de financiën: de besturen van de erkende erediensten
Auteur: Mertens Geert
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 178 1
Aantal bladzijden:538
Deel van reeks:    FinConnect , FinConnect > Boekhouding & beheer , Groene Reeks

Beschrijving

<tijdelijk onbeschikbaar - nieuwe editie verschijnt binnenkort>
 
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten bracht een grondige wijziging van de oude wetgeving betreffende de eredienstinstellingen met zich mee. Intussen zijn ook alle uitvoeringsbesluiten die het financieel beheer regelen, gepubliceerd en in werking getreden.
 
Deze uitgave gaat dieper in op de opdracht van de gemeente als eerste toezichthoudende overheid op de werking van de eredienstbesturen die zich op haar grondgebied bevinden. Ze biedt een ruim overzicht van de verschillende aspecten die voor de gemeente van belang zijn opdat zij haar rol ten vol zou kunnen spelen. Per domein wordt aangegeven welke specifieke taken, bevoegdheden en verplichtingen de gemeente heeft.
 
 

Inhoudstafel

Inleiding  
Hfdst. 1. Het wettelijke kader
Hfdst. 2. Doelstellingen, filosofie en krachtlijnen van de nieuwe regelgeving
1. Algemene doelstellingen
2. Datum inwerkingtreding
3. De krachtlijnen van het decreet inzake werking, organisatie en financieel beheer
Hfdst. 3. Bevoegdheden en verplichtingen van de gemeente
1. Inleiding
2. De financiering van het werkingstekort
3. Het overleg tussen gemeente en kerkbestuur
4. De organisatie van het administratief toezicht op de beslissingen van de kerkfabrieken en de centrale kerkbesturen
Hfdst. 4. Specifieke taken, bevoegdheden en verplichtingen van de gemeente in het kader van het financiële beheer
1. Algemene kenmerken en basisindeling van het financiële stelsel
2. Het meerjarenplan
3. Het budget
4. De boekhouding
5. De jaarrekening
Addenda
Conclusie

 

Maakt deel uit van de reeks

FinConnect:online kennispunt financieel management FinConnect 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online
FinConnect > Boekhouding & beheer: online kennispunt boekhouding en beheer FinConnect > Boekhouding & beheer 

Online kennispunt boekhouding & beheer

Publicatievorm: Online
Groene Reeks Groene Reeks 

In de Groene Reeks wordt stilgestaan bij alle aspecten van het financieel beleid en beheer van de gemeenten. Op basis van de geldende wetgeving worden de verschillende deelaspecten in detail uitgewerkt door (onder meer) de grootste specialisten uit de lokale besturen en de toezichthoudende overheden.

Aanverwante producten:

De boekhouding en het beheer van de financiën: Praktische leidraad voor advies over de jaarrekening van de kerkfabrieken De boekhouding en het beheer van de financiën: Praktische leidraad voor advies over de jaarrekening van de kerkfabrieken 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Boekhouding & beheer , Groene Reeks
Auteur: Mertens Geert, Zutterman T.
ISBN: 978 90 4961 102 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De boekhouding en het beheer van de financiën: Praktijkgids planning en budget De boekhouding en het beheer van de financiën: Praktijkgids planning en budget 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Boekhouding & beheer , Groene Reeks
Auteur: Van Dooren B.
ISBN: 978 90 4961 219 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig