Waar staat die rode knop?

Vlamingen en hun digitale televisie

Waar staat die rode knop?
Auteur: Smet K.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 120 1
Aantal bladzijden:64
Verschijningsjaar: 2009
Deel van reeks:    Memori
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
19 EUR
bestel

Beschrijving

De markt van interactieve digitale televisie (iDTV) in Vlaanderen is in volle expansie. Karen Smet onderzocht de motivaties, behoeften en verwachtingen van de Vlaamse kijker tegenover digitale televisie. Met deze verzamelde knowhow realiseerde ze vanuit het onderzoekscentrum Memori (Katholieke Hogeschool Mechelen) twee pilootprojecten.
 
“Waar staat die rode knop?” biedt de lezer twee invalshoeken. Enerzijds geeft het een heldere kijk op de houding van de Vlaamse televisiekijker tegenover digitale televisie. Anderzijds verkent het boek aan de hand van twee pilootprojecten hoe interactieve digitale televisie meerwaarde kan bieden aan de veeleisende Vlaamse televisiekijker. Daarbij horen ook aanbevelingen voor het ontwikkelen van iDTV-toepassingen.
 
 

Inhoudstafel

1. Inleiding
2. Situatieschets: iDTV in Vlaanderen
2.1. Situering: televisiekijken in Vlaanderen
2.2. Lancering iDTV in Vlaanderen
3. De onderzoeksopzet
3.1. Doelstelling
3.2. Het onderzoeksproces
4. De iDTV-gebruiker: wie is hij?
4.1. Inleiding
4.2. Het televisiegebruik
4.3. Het internetgebruik
4.4. De invloed van iDTV op het kijkgedrag
4.5. iDTV: een interactief medium?
5. Interactieve digitale televisie: een innovatief medium?
5.1. iDTV: verwachtingen en gebruikerservaringen
5.2. De niet-gebruiker: adoptie van iDTV?
5.3. Hoe innovatief is iDTV?
6. De toekomst van iDTV in Vlaanderen
6.1. Hoe moet het nu verder?
6.2. Enkele aandachtspunten bij het ontwikkelen van interactieve toepassingen
6.3. Twee pilootprojecten
7. Conclusies

 

 

Maakt deel uit van de reeks