Meer kleur op straat

Diversiteit en veiligheid in België en Nederland

/
Editor: Van Craen M.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 222 2
Aantal bladzijden:224
Verschijningsjaar: 2010
Deel van reeks:    Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
40 EUR
bestel

Beschrijving

In het debat over de multiculturele samenleving neemt het thema ‘veiligheid’ een centrale plaats in. Wetenschappelijke bevindingen om de discussie over dit onderwerp te stofferen, zijn in Vlaanderen echter schaars. Dit boek geeft de aanzet om deze leemte op te vullen. Los van taboes nemen de auteurs zowel het aspect slachtofferschap als daderschap onder de loep, staan ze stil bij de ervaringen van zowel autochtonen als allochtonen, en belichten ze de perceptie van overheidsfunctionarissen en gewone burgers.
 
In zeven grote hoofdstukken wordt op die manier een diepgaande en multidisciplinaire analyse gemaakt van de veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek in de multiculturele samenleving.
 
 

Inhoudstafel

Voorwoord
De auteurs
Inleiding
Deel I. Relatie burgers-overheid
1. Vertrouwen in de politie: verschillen tussen etnisch-culturele groepen en beïnvloedende factoren
2. Politiewerk in multiculturele buurten. De beeldvorming bij burgers en agenten over de gemeenschapsgerichte politiezorg
3. Responsiviteit gekleurd? Verschillen in veiligheidsprioriteiten tussen politici en inwonersgroepen
4. "Probleemjongeren", "criminelen" en "straatterroristen". Marokkaans-Nederlandse jongeren als beleidsprobleem 
Deel II. Ervaringen van burgers
5. Hinderlijk en antisociaal gedrag van jeugdige Marokkanen
6. De perceptie van buurtoverlast: verschillen tussen etnisch-culturele groepen en impact op onveiligheidsgevoelens
7. Slachtofferschap, onveiligheidsbeleving en etnisch-culturele herkomst

 

Aanverwante producten:

Hoofdcommissarissen in ontwikkeling Hoofdcommissarissen in ontwikkeling 
Een verkenning van visies, instrumenten en structuren voor de ontwikkeling van politieleiders in België

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Bisschop L., Bruggeman W., De Kimpe S., Easton M., Maesschalck J.
ISBN: 978 90 4960 499 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Gelijk oversteken Gelijk oversteken 
Een staalkaart van onderzoeksbevindingen rond integratie

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: (ed.) Ackaert J., (ed.) Van Regenmortel T.
ISBN: 978 90 4960 524 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig