Ruimtelijke Ordening herbekeken

Analyse van de Vlaamse Codex R.O. en het Decreet Grond- en Pandenbeleid

/
Auteur: De Waele T. , Vervoort P. J. , Charlier F. , Bouckaert J. , Lachaert P. ,
Editor: Verhelst G. , Flamey P.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 281 9
Aantal bladzijden:393
Verschijningsjaar: 2010
Deel van reeks:    Collectie Publiekrecht (CPR)

Beschrijving

Op 1 september 2009 trad de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in werking. Hiermee onderging de regelgeving in kwestie een grondige metamorfose, met ingrijpende vernieuwingen op het vlak van planologie, vergunningen en handhaving. Diezelfde dag werd ook het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid van kracht.
 
In deze uitgave nemen verschillende topspecialisten ter zake de vele wijzigingen grondig onder de loep. Ze beperken zich niet tot een loutere opsomming van de talrijke innovaties en aanpassingen, maar analyseren eveneens de gevolgen voor het ruimtelijk beleid, alsook de manier waarop de verschillende nieuwe regelgevingen elkaar beïnvloeden en op elkaar inspelen.
 

Inhoudstafel

Inleiding
Deel I. Planologie
1. Reparatie- en andere wijzigingen
2. Belangrijkste nieuwigheden
3. Inwerkingtreding en overgangsrecht
4. Conclusie
Deel II. Vergunningen
Inleiding
1. De vergunnings- en meldingsplicht
2. De regularisatievergunning en het as-builtattest
3. Verkavelen
4. Vergunningen en de "goede ruimtelijke ordening"
5. Toetsing van vergunningsaanvragen aan normen buiten de ruimtelijke ordening
6. Zonevreemde vergunningen
7. De integratie met de milieuvergunning
8. De vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg
9. De administratieve beroepsprocedure
10. De jurisdictionele beroepsprocedure
11. De cassatievoorziening bij de Raad van State
12. Slot
Deel III. Handhaving 
Inleiding 
1. Aanpassingen aan de strafbepalingen 
2. Het gewijzigd herstelluik in de codex
3. De uitgebreide bevoegdheden van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid
4. Opwaardering van de minnelijke schikking
5.  Wat na de uitvoering van het herstel?
6. Conclusie
Deel IV. Het Decreet Grond- en Pandenbeleid
1. Inleiding
2. Coördinatie en monitoring 
3.  Activering van gronden en panden 
4. Grond- en pandenbeleidsmaatregelen ter vrijwaring van het recht op betaalbaar wonen
5. Besluit

Maakt deel uit van de reeks

Collectie Publiekrecht (CPR) Collectie Publiekrecht (CPR) 

De CPR-reeks biedt een verzameling vastbladige uitgaven omtrent thema’s van publiekrecht, die gericht zijn op de toepassing in de praktijk van de advocaten, bestuursjuristen, magistraten, gerechtsdeurwaarders en notarissen.