Auteurscontracten voor educatieve en wetenschappelijke uitgaven

Auteurscontracten voor educatieve en wetenschappelijke uitgaven
Auteur: Vanheusden E. , Verraes E. , Verroken M. ,
Editor: Blanpain R.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 459 1
Aantal bladzijden:286
Verschijningsjaar: 2016
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
49 EUR
bestel

Beschrijving

Educatieve en wetenschappelijke auteurs leveren een fundamentele bijdrage aan de informatiemaatschappij. Uitgevers spelen op hun beurt een cruciale rol om de kennis van de auteurs over te brengen. Maar auteurs zijn geen uitgevers. Ze zijn over het algemeen dan ook niet vertrouwd met de auteursrechten en met de manier waarop daar in de praktijk mee wordt omgegaan.

Niet verwonderlijk dus, dat auteurs heel wat vragen hebben. Enerzijds over auteursrechten an sich, anderzijds over de fiscale en sociale zekerheidsaspecten die op die rechten betrekking hebben. Ook reprografierecht, leenrecht en thuiskopie roepen vragen op.

Heldere antwoorden op deze vragen vindt u in het eerste deel van het boek “Auteurscontracten voor educatieve en wetenschappelijke uitgaven”.

Het tweede deel van deze uitgave behandelt de auteursovereenkomst en grijpt hiervoor gretig uit de praktijk. Hoe? Door een 110-tal overeenkomsten, die op dit ogenblik door uitgevers worden gebruikt, te analyseren. De auteurs verstrekken zo een helder inzicht in wat er op het vlak van auteursrechten in Vlaanderen omgaat.

Deze systematische analyse wordt aangevuld met een samenvattend en globaal overzicht, waarin de essentiële punten uit de auteursovereenkomsten aan bod komen.

Het boek sluit af met enkele tips die zowel auteurs als uitgevers kunnen gebruiken bij het sluiten van auteursovereenkomsten.
 

Over de auteurs

Roger Blanpain is Hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg en General Editor van de International Encyclopaedia of Laws (www.lELaws.com). Hij is tevens Voorzitter van de Vereniging voor Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs, Voorzitter van Reprobel, erevoorzitter van de Internationale Vereniging voor Arbeids- en Sociale Zekerheidsrecht, alsmede lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België.

Els Vanheusden is advocaat bij Nietvelt Van hove Onghena Vanheusden Advocaten te Antwerpen.

Emmanuel Verraes is Master in Intellectual Property Law (LLM, Queen Mary University, London) en specialist in auteursrecht. Hij was actief als juridisch directeur in de creatieve sector en is thans advocaat aan de Balie van Brussel en beëdigd Legal Consultant aan de Balie van New York. Hij is bestuurder van de Vereniging voor Educatieve en Wetenschappelijk Auteurs (VEWA) en lid van o.a. de Belgische Vereniging van het Auteursrecht (BVA), de International Association of Entertainment Lawyers (IAEL) en de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM).

Melanie Verroken is advocaat intellectueel eigendomsrecht bij CMS DeBacker en lid van de Belgische Vereniging voor het Auteursrecht (BVA).

  

Inhoudstafel

I. Het auteursrecht
1. Auteursrechten en auteurscontracten
2. Reprografierecht
3. Leenrecht
4. De thuiskopie
5. Fiscaliteit
6. Sociale zekerheid
II. Auteurscontracten: een analyse en beoordeling
1. Namen
2. Voorwerp van de auteursovereenkomst
3. Overdracht van auteursrechten
4. Vrijwaring van de uitgever
5. Exploitatieplicht. Termijn, oplage en prijs
6. Definitieve kopij en drukproeven
7. Publiciteit en hulp bij de verkoop
8. Vergoeding en controle
9. Auteurs-, archief-, recensie- en verkoopbevorderende exemplaren, korting 
10. Exploitatie door derden
11. Herdruk
12. Concurrende uitgaven
13. Toekomstige publicaties
14. Overdracht van de auteursovereenkomst aan derden
15. Verlaging van prijs. Vernietiging van stock
16. Overlijden en erfrecht
17. Procesvolmacht, geschillenregeling en toepasselijk recht
Samenvattend
Auteursovereenkomsten: 15 tips voor auteurs en uitgevers
   
   

Aanverwante producten:

Intellectuele eigendomsrechten Auteursrecht en internet 

Deel van reeks: Praktijkboek Recht en ICT
Auteur: De Smet L.
ISBN: 978 90 4961 590 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Memoires Roger Blanpain Memoires Roger Blanpain 
"Wat kan ik voor u doen?"

Auteur: Blanpain R.
ISBN: 978 90 8584 893 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig