Gekleurde steden

Autochtonen en allochtonen over samenleven

Gekleurde steden
Auteur: Vancluysen K. , Van Craen M. , Ackaert J.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 021 1
Aantal bladzijden:191
Verschijningsjaar: 2009
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
39 EUR
bestel

Beschrijving

Vlaamse steden worden steeds kleurrijker. Een evolutie die heel wat vragen oproept over het integratieproces en de sociale cohesie in onze samenleving.  
Om op die vragen een antwoord te kunnen geven, trokken Kris Vancluysen, Maarten Van Craen en Johan Ackaert (Universiteit Hasselt) naar Antwerpen, Gent en Genk. Daar interviewden ze 960 inwoners van Turkse, Marokkaanse en Vlaamse afkomst. Op basis van de verzamelde informatie analyseren de onderzoekers in dit boek hoe autochtonen en allochtonen het samenleven in Vlaanderen ervaren. Ze brengen de sociaal-culturele afstand tussen autochtonen en allochtonen in kaart, sporen de factoren op die deze afstand verklaren en analyseren de impact ervan op de sociale cohesie.
 
 

Inhoudstafel

 
Voorwoord
Hoofdstuk 1
Conceptueel kader en onderzoeksproces
1
Situering van het onderzoek
2
Het concept integratie
3
Het concept sociale cohesie
4
Onderzoekstraditie
5
Focus van de Survey Integratie
6
Onderzoekspopulatie
7
Steekproef
8
Vragenlijst
9
Veldwerk
10
Databestand
11
Besluit
Hoofdstuk 2
Sociaal kapitaal
1
Inleiding
2
Theoretisch kader
3
Contact met buren
4
Lidmaatschap van verenigingen
5
Besluit
Hoofdstuk 3
Waardeoriëntaties
1
Inleiding
2
Sociaaleconomische en culturele opiniedimensie
3
Houding t.a.v. man-vrouwrollen
4
Andere waardeoriëntaties
5
Besluit
Hoofdstuk 4
Wederzijdse beeldvorming
1
Inleiding
2
Beeldvorming in de drie etnisch-culturele groepen
3
De beeldvorming verklaard
4
Besluit
Hoofdstuk 5
Discriminatiegevoelens
1
Inleiding
2
Discriminatiegevoelens van alle allochtonen en autochtonen
3
Determinanten van discriminatiegevoelens
4
Besluit
Hoofdstuk 6
Vertrouwen in de overheid
1
Inleiding
2
Vergelijking van etnisch-culturele groepen
3
Integratie en politiek vertrouwen
4
Besluit
 
Conclusies en aanbevelingen
 
Dankwoord

Aanverwante producten:

Voorbij wij en zij? Voorbij wij en zij? 
De sociaal-culturele afstand tussen autochtonen en allochtonen tegen de meetlat

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Van Craen M., Vancluysen K., Ackaert J.
ISBN: 978 90 8584 698 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Gelijk oversteken Gelijk oversteken 
Een staalkaart van onderzoeksbevindingen rond integratie

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: (ed.) Ackaert J., (ed.) Van Regenmortel T.
ISBN: 978 90 4960 524 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig