Burgerparticipatie in Vlaamse steden

Naar een innoverend participatiebeleid

Burgerparticipatie in Vlaamse steden
Auteur: De Rynck Filip , Dezeure K.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 009 9
Aantal bladzijden:174
Verschijningsjaar: 2009
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
29 EUR
bestel

Beschrijving

Hoe kunnen bestuurders beter betrokken worden bij wat er in de samenleving beweegt, bij de kracht en bij de vragen van mensen die in de stad leven? Hoe kunnen bestuurders participeren in die lokale samenleving van doende en van vragende mensen? Deze vragen vormen de rode draad door het hele boek.
De auteurs verklaren hun visie op participatie, en belichten het belang van een actieve, kritische en innovatieve burgermaatschappij in de stad. Vervolgens staan ze uitgebreid stil bij stadsbrede participatie, participatie rond stadsprojecten en participatie op wijkniveau. Ten slotte komt ook de invloed van de Vlaamse overheid op het stedelijk participatiebeleid aan bod.
 
Dit boek heeft tot doel het debat met en in de steden op gang te trekken. Dankzij de talrijke concrete aanbevelingen vormt het alvast de prima aanzet tot een beter uitgebouwd stedelijk participatiebeleid.
 
 

Inhoudstafel

 
Inleiding
 
Wat willen we u vertellen?
 
Hoe is het boek opgebouwd?
Hoofdstuk 1
Onze visie op participatie in steden
1.1
Synthese en aanbevelingen
1.2
De visie meer uitgewerkt
Hoofdstuk 2
De burgermaatschappij in de stad
2.1
Synthese en aanbevelingen
2.2
De burgermaatschappij in de stad
Hoofdstuk 3
Participatie doet de stad bewegen
3.1
Synthese en aanbevelingen
3.2
Stadsbreed initiatief: vele vormen van stadsdebatten
Hoofdstuk 4
Participatie maakt stadsprojecten
4.1
Synthese en aanbevelingen
4.2
De case van de stadsprojecten: de toelichtende tekst
Hoofdstuk 5
De wijk in het participatiebeleid
5.1
Synthese en aanbevelingen
5.2
De wijk in het participatiebeleid: visietekst
Hoofdstuk 6
De bestuurlijke organisatie maakt verschil
6.1
Synthese en aanbevelingen
6.2
Waarom doet de bestuurlijke organisatie ertoe?
Hoofdstuk 7
De rol van de Vlaamse overheid in het stedelijk participatiebeleid
7.1
Rollen van de Vlaamse overheid
7.2
De rollen in profiel