De Copernicushervorming in perspectief

Veranderingsmanagement in de federale overheid

De Copernicushervorming in perspectief
Editor: Depré R. , Hondeghem A. ,
Met bijdrages van: Thijs N. , Parys M. , Pelgrims C. , Conings V. , Sterck M. , Scheepers S. , Decat A. , Hondeghem A. , Snijkers K.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 8584 139 5
Aantal bladzijden:447
Verschijningsjaar: 2005
Deel van reeks:    Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
40 EUR
bestel

Beschrijving

Dit boek is het onmisbare naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in veranderingsmanagement in de overheid, en meer specifiek in de Copernicushervorming. De auteurs vertrekken hierbij van de vier centrale assen van de Copernicushervorming: de introductie van nieuwe structuren, een nieuw personeelsbeleid, een nieuwe managementcultuur en een nieuwe manier van werken. 
 
Op unieke wijze wordt deze casus wetenschappelijk, maar toch toegankelijk, uitgediept. Wie met kennis van zaken over veranderingsmanagement in de overheid wil praten, kan onmogelijk voorbijgaan aan deze uitgave!

Bij haar aantreden in 1999 gaf de regering-Verhofstadt I het startschot voor de hervorming van de federale administratie, de Copernicushervorming. Copernicus toonde aan dat de zon niet rond de aarde draait, maar omgekeerd. De kern van de Copernicushervorming is dan ook dat de burger er niet is voor de administratie en de politici, maar dat de administratie en de politiek ten dienste moeten staan van de burger. Zo wordt de federale overheid een betere dienstverlener voor de bevolking en een betere werkgever voor haar ambtenaren. Als ‘policy enterpreneur’ moest de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen Luc Van den Bossche de hervorming trekken.

Het Instituut voor de Overheid heeft de voorbije jaren onderzoek gedaan naar de Copernicushervorming. Dit boek is hier het resultaat van. We plaatsen de Copernicushervorming in het perspectief van veranderingsmanagement in de overheid. Zowel de context, de inhoud als het proces van verandering komen aan bod.

Inhoudstafel

Inleiding  
Deel I De Copernicushervorming gesitueerd
Deel II De nieuwe structuur
Deel III Een nieuwe managementcultuur
Deel IV Een nieuw personeelsbeleid
Deel V Een nieuwe werkwijze
Deel VI De Copernicushervorming: een geslaagd veranderingsproject?

Aanverwante producten:

Media & Politiek Toeschouwer, speler of scheidsrechter? 
Een studie over de rol van de media in de verkiezingscampagne van 2003

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Van Aelst P.
ISBN: 978 90 8584 550 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Bestuurlijke hervormingen vanuit een politiek perspectief Bestuurlijke hervormingen vanuit een politiek perspectief 
Politieke actoren als stakeholders in Beter Bestuurlijk Beleid en de Copernicushervorming

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Pelgrims C.
ISBN: 978 90 8584 825 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Beleidswerk door ambtenaren en kabinetsmedewerkers: Feiten achter de stereotypes Beleidswerk door ambtenaren en kabinetsmedewerkers: Feiten achter de stereotypes 
Een verkenning in de Vlaamse overheid

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Vancoppenolle D.
ISBN: 978 90 4960 004 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig