Beleidswerk door ambtenaren en kabinetsmedewerkers: Feiten achter de stereotypes

Een verkenning in de Vlaamse overheid

Beleidswerk door ambtenaren en kabinetsmedewerkers: Feiten achter de stereotypes
Auteur: Vancoppenolle D.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 004 4
Aantal bladzijden:398
Verschijningsjaar: 2009
Deel van reeks:    Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
50 EUR
bestel

Beschrijving

Over het beleidsvoorbereidend werk van ambtenaren bestaan er tal van stereotypes en veronderstellingen. In deze uitgave worden die op waarheid getoetst en indien nodig onderbouwd weerlegd. Op die manier schetst auteur Diederik Vancoppenolle een genuanceerd beeld van de rol van Vlaamse ambtenaren in de beleidsvorming, en geeft hij een beter inzicht in de bestaande taakverdeling tussen ambtenaren en kabinetsmedewerkers.
Hij reikt zo nieuwe elementen aan voor een rijker en meer genuanceerd inhoudelijk debat over de meest wenselijke en haalbare rol voor ambtenaren en kabinetsmedewerkers in de Vlaamse en Belgische beleidsvorming.
 
 

Inhoudstafel

Deel I
Inleiding
Hoofdstuk 1
Situering van het onderzoek en opbouw van het boek
 
 
Deel II
Analytisch-conceptuele exploratie van de centrale variabelen
Hoofdstuk 2
Conceptuele verduidelijking onderzoeksonderwerp
Hoofdstuk 3
Verkenning van de onderzoeksliteratuur over (ambtelijke) beleidsrollen/-werk
Hoofdstuk 4
Inductieve internationale rolverkenningen
 
 
Deel III
Eigenlijke operationalisering
Hoofdstuk 5
Van deductie en inductie naar onderzoeksinstrumenten
Hoofdstuk 6
Van instrument naar empirie: opzet van & respons op het survey-onderzoek
 
 
Deel IV
Empirische toetsing
Hoofdstuk 7
Vergelijking ambtenaren – kabinetsmedewerkers
Hoofdstuk 8
Conclusies
 
 
 
Bijlagen

 

 

Aanverwante producten:

Bestuurlijke hervormingen vanuit een politiek perspectief Bestuurlijke hervormingen vanuit een politiek perspectief 
Politieke actoren als stakeholders in Beter Bestuurlijk Beleid en de Copernicushervorming

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Pelgrims C.
ISBN: 978 90 8584 825 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De Copernicushervorming in perspectief De Copernicushervorming in perspectief 
Veranderingsmanagement in de federale overheid

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: (ed.) Depré R., (ed.) Hondeghem A.
ISBN: 978 90 8584 139 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Het Vlaamse Gemeentedecreet - Tussen continuïteit en vernieuwing Het Vlaamse gemeentedecreet 
Tussen continuïteit en vernieuwing

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: (ed.) Schram Frankie, (ed.) Wayenberg E.
ISBN: 978 90 8584 219 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Openbaar bestuur: visie, kennis en kunde Openbaar bestuur: visie, kennis en kunde 
Bestuurlijke vernieuwingen, bestuurlijke organisatie en bestuurskunde

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Maes R.
ISBN: 978 90 5946 556 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Uitgeverij Vanden Broele: Oog voor kwaliteit Uitgeverij Vanden Broele: Oog voor kwaliteit