Gemeentelijk tuchtrecht. Overzicht van rechtspraak 1996 - 2006

Gemeentelijk tuchtrecht. Overzicht van rechtspraak 1996 - 2006
Auteur: Veny L. , Carlens I. , De Vos N.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:90 8584 878 4
ISBN-13:978 90 8584 878 3
Aantal bladzijden:165
Verschijningsjaar: 2008
Deel van reeks:    Collectie Publiekrecht (CPR)
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
41 EUR
bestel

Beschrijving

Dit rechtspraakoverzicht biedt een uniek inzicht in het tuchtrecht voor de ambtenaren van gemeente- en OCMW-besturen.
 
Auteurs Ludo Veny, Nathalie De Vos en Ivo Carlens geven een overzicht van de feiten en tekortkomingen die aanleiding kunnen geven tot een tuchtprocedure, alsook van de straffen die hierbij opgelegd kunnen worden. Daarnaast besteden ze uitgebreid aandacht aan de procedurele aspecten van het tuchtrecht, de (on)geschreven beginselen van behoorlijk tuchtrecht en het bestuurlijk en jurisdictioneel beroep. Ten slotte staan ze stil bij de hoedanigheid van de tuchtoverheid, de preventieve schorsing, de doorhaling van de tuchtstraf, de verjaring van de tuchtvordering en het bestuurlijk toezicht.
 
Hoewel het wettelijk kader onder invloed van de regionalisering een aantal wijzigingen onderging, bleven de achterliggende beginselen echter intact. Deze rechtspraak blijft dan ook zeer waardevol en actueel.
 
Voor een optimale lees- en bruikbaarheid wordt telkens zowel verwezen naar de Nieuwe Gemeentewet als naar de betreffende regionale decreten en besluiten (o.a. gemeentedecreet, Code de la démocratie locale,...). Kortom, dit helder en overzichtelijk boek is onmisbaar voor iedereen die met het gemeentelijk tuchtrecht in aanraking kan komen.
 
 

Inhoudstafel

 
Inleiding
Hoofdstuk 1
Toepassingsgebied gemeentelijk tuchtrecht
Hoofdstuk 2
Tuchtrechterlijke feiten en tekortkomingen
Hoofdstuk 3
Tuchtstraffen
Hoofdstuk 4
De tuchtoverheid
Hoofdstuk 5
De tuchtprocedure
Hoofdstuk 6
De preventieve schorsing
Hoofdstuk 7
Geschreven en ongeschreven beginselen van behoorlijk tuchtrecht
Hoofdstuk 8
Doorhaling van de tuchtstraf
Hoofdstuk 9
Verjaring van de tuchtvordering
Hoofdstuk 10
Bestuurlijk toezicht
Hoofdstuk 11
Bestuurlijk en jurisdictioneel beroep
Bijlage
Concordantietabel

Maakt deel uit van de reeks

Collectie Publiekrecht (CPR) Collectie Publiekrecht (CPR) 

De CPR-reeks biedt een verzameling vastbladige uitgaven omtrent thema’s van publiekrecht, die gericht zijn op de toepassing in de praktijk van de advocaten, bestuursjuristen, magistraten, gerechtsdeurwaarders en notarissen.