Klaar? Actie!

Over ouderen en cultuurparticipatie

Klaar? Actie!
Auteur: Verté D. , De Mette T. , De Pauw W. , De Witte N. , De Donder L. , Buffel T. , Dury S. , Lobelle I. , Elias W.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 204 8
Aantal bladzijden:142
Verschijningsjaar: 2010
Deel van reeks:    Ouderen in beeld , VIEWZ - Publicaties
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
35 EUR
bestel

Beschrijving

Vanwege hun (doorgaans) toegenomen vrije tijd vormen ouderen een groep die massaal aan cultuur kan deelnemen. Maar doen ze dat ook? Er bestaan in Vlaanderen slechts weinig gegevens die inzicht verschaffen in de mate van cultuurparticipatie door 60-plussers.
 
Via een grootschalig onderzoek gaan de auteurs op zoek naar antwoorden op enkele prangende vragen, zoals: Wie neemt actief deel aan cultuur? Welke factoren spelen hierin een rol? Willen ouderen graag participeren aan cultuur en zijn de randvoorwaarden daartoe ideaal ingevuld?
 
Klaar? Actie! is onmisbaar leesvoer voor iedereen die begaan is met een (actieve) cultuurparticipatie van ouderen. 
 

Lees hieronder een aantal krantenartikels die naar aanleiding van de publicatie van 'Klaar? Actie!' zijn verschenen:

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van VIEWZCONNECT

 

VIEWZConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor iedere welzijns- en zorgprofessional. Het kennispunt bevat een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, veelgestelde vragen, een wetgevingsdatabank, …

 

Al geabonneerd op VIEWZCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op BlueConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van BlueConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op VIEWZCONNECT?

Inhoudstafel

Voorwoord
Cultuurparticipatie, een filosofische beschouwing
Inleiding 
 1. Opzet van de ouderenbehoefteonderzoeken   
 2. Waarom dit boek? 
 3. Begripsafbakening 
 4. Opdeling van het boek 
 I. Literatuur 
 1. Korte geschiedenis van het cultuurbeleid 
 2. Participatiebeleid in de praktijk 
 3. Effecten 
 4. Ouderen en cultuurparticipatie: tendensen in Vlaanderen 
 5. Kan cultuurparticipatie gestuurd worden? 
 6. Culturele Omnivoor 
 7. Culturele competentie 
 II. Methodologie 
 1. Ontwikkeling gestandaardiseerde enquête en dataverzameling 
 2. Onderzoekspopulatie en steekproef 
 3. Data-analyse 
 III. Receptieve cultuurparticipatie 
 1. Algemeen  
 2. Sociodemografische factoren  
 IV. Actieve cultuurparticipatie  
 1. Verenigingsleven  
 2. Tevredenheid gemeentelijk beleid   
 3. Besluit   
 V. Omgeving   
 1. Fysieke omgeving   
 2. Mobiliteit  
 3. Sociale omgeving  
 4. Besluit  
 VI. Media en internetgebruik  
 1. De krant  
 2. De gemeentelijke infobrochure  
 3. Het internet  
 4. De televisie  
 5. Besluit  
 VII. Determinanten in zijn geheel bekeken  
 1. Waarin verschillen niet-participanten van passanten?  
 2. Waarin verschillen frequente participanten van passanten?   
 VIII. Ouderen in de cultuurraad   
 1. Onderzoek naar de werking van cultuurraden in Vlaanderen   
 2. Leeftijdsverdeling in de cultuurraad   
 3. Lidmaatschap van ouderen in de cultuurraad  
 4. Motivatie van vrijwilligers in de cultuurraad  
 5. Competenties en taken van vrijwilligers in de cultuurraad  
 6. Besluit ouderen in cultuurraden  
 IX. Good practices  
 1. Deurne: Het Zilver Graffiti Project  
 2. Seniorendienst Gent: de cultuurgangmaker als spil  
 3. Bad van Marie: theater met bewoners en personeel van woonzorgcentra  
 X. Besluit  
 1. Algemene conclusie m.b.t. cultuurparticipatie en ouderen  
 2. Hoe cultuurparticipatie stimuleren?  
 Lijst van tabellen  
 Lijst van grafieken  
 Literatuurlijst  

 

Maakt deel uit van de reeks

Ouderen in beeld Ouderen in beeld 

VIEWZ publicaties VIEWZ - Publicaties 

De VIEWZ-publicaties vormen een onmisbare informatie- en inspiratiebron voor de volledige welzijns- en zorgsector. 

ISBN: /
Publicatievorm: Boek