Gemeentelijk management in Vlaanderen op koers?

Gemeentelijk management in Vlaanderen op koers?
Editor: Reynaert H. , Steyvers K.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 8584 865 3
Aantal bladzijden:123
Verschijningsjaar: 2008
Deel van reeks:    De Gemeente in de praktijk , Subreeks Varia (De Gemeente in de praktijk)
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
32 EUR
bestel

Beschrijving

Het gemeentedecreet heeft de opdrachten en de verantwoordelijkheden van de Vlaamse gemeentesecretarissen drastisch gewijzigd. Meer dan ooit vervullen ze een veelzijdige managementrol.
 
Deze uitgave staat uitgebreid stil bij verschillende sleutelaspecten van dit gemeentelijk management. Zo wordt de rol van de gemeentesecretaris in het dagelijkse personeelsbeheer onder de loep genomen, en komt de kwestie van de interne controle aan bod. Daarnaast wordt er ingegaan op een aantal aandachtspunten bij de gunning van gemeentelijke overheidsopdrachten. Ten slotte wordt ook de problematiek van de planlastvermindering besproken.
 

Inhoudstafel

1
Gemeentesecretaris: een leven op een smalle koord
2
Het gemeentedecreet door de ogen van de gemeentesecretaris
3
Aspecten van de rol van de gemeentesecretaris in het dagelijks personeelsbeheer – Voorbeeld van een praktijkinvulling bij Stad Gent
4
Interne controle. Zure appel of bron van energie voor uw bestuur?
5
Aandachtspunten bij de gunning van gemeentelijke overheidsopdrachten
6
Planlastenvermindering: van sectorale naar integrale beleidsplanning
 
Epiloog

Maakt deel uit van de reeks

De Gemeente in de praktijk 

Deze reeks richt zich tot de gemeentelijke gezagsdragers en mandatarissen: burgemeester, schepenen en raadsleden hebben er een houvast aan en vinden in een begrijpelijke taal een oplossing voor hun problemen.

Kenmerken: Losbladig
Subreeks Varia (De Gemeente in de praktijk) 

Deel van reeks: De Gemeente in de praktijk