Stijloefening of stratego?

Strategische meerjarenplanning in Vlaamse gemeenten en provincies

Stijloefening of stratego?
Editor: Reynaert Herwig , Steyvers Kristof , Block Th. ,
Met bijdrages van: Block Th. , De Rynck Filip , Reynaert Herwig , Steyvers Kristof , Ally M. , Willockx F. , Valcke Tony , Vandenberghe T. , Castenmiller P.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:90 8584 849 0
ISBN-13:978 90 8584 849 3
Aantal bladzijden:187
Verschijningsjaar: 2008
Deel van reeks:    Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
30 EUR
bestel

Beschrijving

Het gemeente- en het provinciedecreet verplichten gemeente- en provincieraden om een meerjarenplanning op te maken. Dat plan bestaat uit een strategische en een financiële nota en heeft betrekking op de volledige legislatuur.
 
Maar wat omvat het strategische meerjarenplan? Waar ligt de meerwaarde voor de gemeenten en provincies? Wat is de verwachte impact van de strategische meerjarenplanning op het beleid? Wie zijn de architecten van deze plannen? Wat kenmerkt het opmaakproces? Deze en nog vele andere vragen worden uitvoerig besproken in ‘Stijloefening of stratego?’. Deze uitgave combineert bijdragen van zowel academici als ervaringsdeskundigen, en vormt zo een leerrijk werkinstrument voor de praktijk. 
 
Na een korte uiteenzetting over de positie van strategische meerjarenplanning in strategische besluitvormingsprocessen, worden de resultaten voorgesteld van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek naar strategische meerjarenplanning op lokaal niveau. Vervolgens schetsen vertegenwoordigers van Gistel, Evergem en Sint-Niklaas het opmaakproces, de functie en de verwachtingen van het strategische meerjarenplan in hun gemeente.
 
Maar de Vlaamse provincies worden evenmin uit het oog verloren. Ook op provinciaal niveau werd kwantitatief onderzoek verricht naar de manier waarop aan strategische meerjarenplanning wordt gedaan. Een ervaringsverslag van de provincie West-Vlaanderen sluit naadloos aan op de theorie.
  
Als afsluiter worden ook de situatie en de ervaringen met beleidsplanning in Nederland onder de loep genomen.
 
 

Inhoudstafel

-
Een dubbele kijk op strategische meerjarenplanning.
-
De ondraaglijke lichtheid van papier. Resultaten van een kwalitatief onderzoek naar strategische meerjarenplanning in de stad Kortrijk.
-
Stijloefening of stratego? Een verkennend onderzoek naar strategische meerjarenplanning in Vlaamse gemeenten.
-
Wie durft?! Van een ‘ad hoc’ aanpak naar een gedragen strategie.
-
Een schets van het opmaakproces, de functie en de verwachtingen van het strategisch meerjarenplan in de gemeente. Case gemeente Evergem: Dominoplan – het planningsproces in de gemeente Evergem.
-
De inkleuring van het witboek: binnen én buiten de lijnen.
-
Tussen droom en daad? Strategische meerjarenplanning in de Vlaamse provincies.
-
Strategische planning in de provincies. Een ervaringsbericht uit West-Vlaanderen.
-
Planning in een georganiseerde samenleving.
-
Een dubbele kijk op strategische meerjarenplanning.

Aanverwante producten:

Vertrouwen en betrokkenheid op lokaal en provinciaal vlak Vertrouwen en betrokkenheid op lokaal en provinciaal vlak 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: (ed.) Reynaert Herwig, (ed.) Steyvers Kristof, (ed.) Verlet D.
ISBN: 978 90 5946 672 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Uitgeverij Vanden Broele: Oog voor kwaliteit Uitgeverij Vanden Broele: Oog voor kwaliteit