PPS en sportinfrastructuur

PPS en sportinfrastructuur
Editor: De Knop P. ,
Met bijdrages van: Anciaux B. , Buyck J. , de Bellefroid Y. , De Boeck J. , De Cocker Y. , De Sadeleer K. , Diepers G. , Dierckens S. , Ducatteeuw S. , Kimpen S. , Lips P. , Louwagie M. , Nassen D. , Pairon D. , Ten Have D. , Vanclooster B. , Vande Velde D. , Van Garsse S. , Van Hyfte B. , Verschueren J.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 8584 728 1
Aantal bladzijden:194
Verschijningsjaar: 2007
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
39 EUR
bestel

Beschrijving

In dit boek worden alle aspecten van Publiek-Private Samenwerking voor de bouw van sportaccommodaties onder de loep genomen. Tevens worden verschillende mogelijkheden belicht die de grote behoeften inzake sportinfrastructuur kunnen helpen oplossen.

Daarnaast staan de auteurs stil bij het onderscheid tussen een klassieke overheidsopdracht en een PPS-constructie, en definiëren ze verschillende kernbegrippen die telkens terugkeren bij de realisatie van nieuwe of gerealiseerde sportfaciliteiten. Na een analyse van de 4 belangrijke stappen van een PPS-sportinfrastructuurproject volgen verschillende praktijkvoorbeelden. Tot slot beantwoorden de auteurs veelvuldig gestelde vragen over PPS en het Vlaams Sportinfrastructuurplan.

 

Het boek is bestemd voor iedereen die op het terrein betrokken is bij de bouw en het beheer van sportinfrastructuur. Het biedt zowel voor overheden als voor privépartners informatie vanuit verschillende invalshoeken (juridisch, economisch, beleidsmatig) en inspireert op basis van de vele concrete voorbeelden.

Inhoudstafel

 
Woord vooraf
1
Behoeften aan sportinfrastructuur in Vlaanderen
2
PPS : context en perspectieven voor de sportsector
3
Het Vlaams Sportinfrastructuurfonds
4
Begrippenkader
5
Onderscheid tussen een klassieke overheidsopdracht en een PPS-constructie
6
Voor- en nadelen van PPS
7
Stappenplan
8
Cases
9
Veel gestelde vragen (en de antwoorden hierop) m.b.t. het Vlaams Sportinfrastructuurplan
10
Algemeen besluit

Aanverwante producten:

Sportsponsors. Niet zoeken maar vinden! Sportsponsors 
Niet zoeken maar vinden!

Auteur: Verschueren J.
ISBN: 978 90 4961 201 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig