Dossiers Nieuwe Wetgeving (DNW)

Dossiers Nieuwe Wetgeving

Beschrijving

De reeks ‘Dossiers Nieuwe Wetgeving’ beoogt, kort op de bal, een eerste verhelderend inzicht te brengen in nieuwe of sterke gewijzigde wetgeving. De dossiers verschijnen daarom kort na de publicatie of de inwerkingtreding van de betreffende wetgeving zodat de praktijkjurist geen enkele relevante ontwikkeling mist.
 
Het zijn de meest beslagen auteurs in de materie die de belangrijkste (ver)nieuw(d)e wetgeving screenen, selecteren en becommentariëren teneinde de praktijkjurist in staat te stellen de belangrijke hervormingen snel en accuraat te assimileren en deze om te zetten in de concrete praktijk.
 
De wetteksten worden integraal in gecoördineerde versie opgenomen. Aldus beschikt de lezer met deze ‘Dossiers Nieuwe Wetgeving’ over de actuele tekstversie samen met een beknopte verhelderende commentaar en toelichting.