ICT-overeenkomsten

ICT-overeenkomsten
Auteur: Baert M.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1469 0
Aantal bladzijden:126
Verschijningsjaar: 2016
Deel van reeks:    Praktijkboek Recht en ICT
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
39 EUR
bestel
Abonnementsprijs - papier én digitaal (incl. btw | gratis verzending) *
29 EUR
bestel
* Abonneer u op het "Praktijkboek Recht en ICT" en ontvang alle reeds verschenen dossiers tegen de voordelige abonnementsprijs (incl. de handige verzamelmap). Voor de nog te verschijnen dossiers, die u als abonnee automatisch ontvangt, betaalt u slechts € 29 / ex. Bovendien geniet u als abonnee gratis toegang tot de digitale versie van verscheidene dossiers uit deze reeks. Voor meer info, klik hierboven op de link "Praktijkboek Recht en ICT".

Beschrijving

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) valt niet meer weg te denken uit onze maatschappij. ICT-toepassingen zijn essentieel voor de goede werking van bedrijven en nemen vaak een grote hap uit hun budget. Dit leidt tot een toenemend aantal juridische vragen (bv. over de verwerking van persoonsgegevens) en de creatie van een brede waaier aan ICT-overeenkomsten.

Dit dossier is een praktische leidraad voor iedereen die geconfronteerd wordt met ICT-overeenkomsten. Auteur Mathias Baert gaat dieper in op de manier waarop een ICT-overeenkomst tot stand komt. Vervolgens biedt hij een uitgebreide bespreking van de gebruikelijke clausules in een dergelijke overeenkomst. Tot slot bekijkt hij ook hoe contracten in de overheidssector tot stand komen.

 

Praktijkboek Recht en ICT: papier en digitaal gaan hand in hand

Bent u geabonneerd op het "Praktijkboek Recht en ICT"? Dan hebt u ook toegang tot de digitale editie van bovenstaand dossier (en van verschillende andere dossiers verschenen in deze reeks). Met alle voordelen die hiermee gepaard gaan:

  • Dankzij een intelligente zoekmotor vindt u meteen de gewenste informatie. Zoekscherm, inhoudstafel of trefwoordenlijst? U bepaalt helemaal zelf hoe u uw zoekopdracht aanvat.
  • Digitale post-it notes laten u toe om snel opmerkingen en commentaar toe te voegen en te bewaren. Zodat u steeds opnieuw op uw aantekeningen kunt terugvallen.
  • Met enkele muisklikken jaagt u hele hoofdstukken of korte tekstselecties door de printer. Opslaan in pdf gaat even gemakkelijk.

Inhoudstafel

Inleiding
I. De precontractuele fase
1. Uitwisseling van informatie tussen de partijen
1.1. Informatieplicht
1.2. Afbreken van de onderhandelingen
2. Gebruik van precontractuele documenten
2.1. Geheimhoudingsovereenkomst
2.2. Intentieverklaring
2.3. Memorandum of understanding
2.4. Beginselakkoord
II. De contractuele fase
1. Algemeen
2. Het gebruik van algemene voorwaarden
2.1. Algemeen
2.2. Bijzonder geval: de algemene voorwaarden op het internet
2.3. Battle of the forms
3. Gebruikelijke clausules in een ICT-overeenkomst
3.1. Partijen
3.2. Interpretatie van de overeenkomst
3.3. Voorwerp van de overeenkomst
3.4. Uitvoering ter goeder trouw
3.5. Resultaatsverbintenis versus inspanningsverbintenis
3.6. Levering en aanvaarding
3.7. Prijs en betaling
3.8. Intellectuele eigendomsrechten
3.9. Verwerking van persoonsgegevens
3.10. Geheimhouding
3.11. Beveiliging
3.12. Audit
3.13. Benchmarking
3.14. Aansprakelijkheid en exoneratie
3.15. Duur - éénzijdige opzegging - ontbinding
3.16. Onderaanneming
3.17. Overmacht
3.18. Boilerplate
3.19. Toepasselijk recht
3.20. Toepasselijke rechtbank / arbitrage
III. Contracteren met de overheid
1. Inleiding en toepasselijke wet
2. Situering
2.1. Wat is een overheidsopdracht?
2.2. Gunningsprocedures
2.3. Intellectuele eigendomsrechten
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Praktijkboek Recht en ICT Praktijkboek Recht en ICT 

Auteur: (ed.) Bodard K., (ed.) De Bot D., (ed.) De Groote B., (ed.) Van Gossum K., (ed.) Vandendriessche J.

Aanverwante producten:

Aansprakelijkheid op internet Aansprakelijkheid op internet 

Deel van reeks: Praktijkboek Recht en ICT
Auteur: Bodard K.
ISBN: 978 90 496 1401 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Bescherming van de consument bij overeenkomsten op afstand Bescherming van de consument bij overeenkomsten op afstand 

Auteur: Steennot R., Meirlaen M.
ISBN: 978 90 496 1402 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Intellectuele eigendomsrechten Auteursrecht en internet 

Deel van reeks: Praktijkboek Recht en ICT
Auteur: De Smet L.
ISBN: 978 90 4961 590 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig