De afschaffing van de effecten aan toonder

Een "copernicaanse revolutie" in het Belgische effectenrecht: implicaties voor de notariële praktijk

De afschaffing van de effecten aan toonder
Auteur: Gielis M. , Lauwers T. , Meulemans D. , Van de Velde Jan , Van Gerven D. , Van Tricht E. ,
Editor: Meulemans D.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 093 8
Aantal bladzijden:211
Verschijningsjaar: 2009
Deel van reeks:    Collectie Bedrijfsrecht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
55 EUR
bestel

Beschrijving

In dit boek wordt de wet van 14 december 2005 betreffende de afschaffing van effecten aan toonder, in al haar onderdelen en met al haar uitvoeringsbesluiten, op een overzichtelijke en praktijkgerichte wijze besproken.
 
Hierbij wordt stilgestaan bij zowel de juridische, de fiscale als de praktische gevolgen van deze fundamentele hervorming van het Belgische effectenrecht, en dit zowel voor de emittenten (de vennootschappen) als voor de effectenhouders (de beleggers). Voldoende aandacht wordt besteed aan de notariële aspecten van de afschaffing van effecten. Er worden immers modelclausules voorgesteld voor de noodzakelijke statutenwijzigingen, voorzien van een aantal nuttige praktische raadgevingen.
 
 

Inhoudstafel

1.  De afschaffing van de effecten aan toonder en het statuut van de gedematerialiseerde effecten
 
2.  De financieelrechtelijke aspecten van de afschaffing, de ″Task Force Dematerialisation″ en de overdracht van de 
     gedematerialiseerde effecten
 
3.  Vennootschapsrechtelijke aspecten van de afschaffing van effecten aan toonder
 
4.  De uitgifte van effecten aan toonder door een Belgische vennootschap in een andere EU-lidstaat
 
5.  De notariële aspecten van de afschaffing: voorstel van clausules voor aanpassing van de statuten van
     vennootschappen
 
6.  De afschaffing van de effecten aan toonder en de fiscale impact (enkele aandachtspunten)
 
7.  Patrimoniale aspecten van gedematerialiseerde effecten
 
 

Maakt deel uit van de reeks

Collectie Bedrijfsrecht Collectie Bedrijfsrecht 

De Collectie Bedrijfsrecht is een reeks van kwaliteitsvolle, vastbladige uitgaven over actuele onderwerpen uit het bedrijfsrecht. Deze reeks heeft als doelstelling om aan elke jurist die bij het ondernemingsgebeuren betrokken is, wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte oplossingen aan te bieden voor concrete vragen die leven binnen een onderneming.