Knelpunten Handelsrecht

Knelpunten Handelsrecht
Auteur: Tijsebaert C. , Aspeele E. , De Loose H. , Moeykens F. , Pieters S. , Vander Meulen B.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
Aantal bladzijden:318
Verschijningsjaar: 2007
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
52 EUR
bestel

Beschrijving

In deze uitgave wordt op unieke wijze een praktijkgerichte analyse gegeven van de belangrijkste thema’s uit het handelsrecht. Zo gaan de auteurs dieper in op volgende knelpunten: online contracteren; de ontevreden koper; de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten; de commerciële samenwerkingsovereenkomsten; de curator en de contractuele rechten en verplichtingen van de gefailleerde; de vordering van de curator tot volstorten van de aandelen.

Deze aanpak maakt van ‘Knelpunten handelsrecht’ een nuttig naslagwerk en een handig werkinstrument voor elke praktijkjurist.

Inhoudstafel

On-line contracteren, een realiteit
Inleiding
I. Toepasselijke wetgevingen
II. Definities - enkele nieuwe begrippen
III. Contractsluiting
IV. Elektronische contracten met uitoefenaars van een vrij beroep
V. Misleidende en vergelijkende reclame
VI. Bewijs - Facturatie
 
Hoe snel met de ontevreden koper reageren?
 
De verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten
I. Inleiding
II. Pogingen tot wetswijzigingen - Invoering van de verhaalbaarheid
III. De wet van 2 augustus 2002 inzake betalingsachterstand
IV. Het arrest van het Hof van Cassatie van 2 september 2004
V. De evolutie van de rechtspraak en rechtsleer voor het arrest van 2 september 2004
VI. Rechtspraak en rechtsleer na het arrest van het Hof van Cassatie van 2 september 2004
VII. Situatie in diverse Europese landen
VIII. Projecten tot tarifering
IX. De doos van Pandora geopend
X. Eindelijk een oplossing?
 

De curator en de contractuele rechten en plichten van de gefailleerd: heeft de curator "superbevoegdheden"?

 
Praktische vragen n.a.v. de vordering van de curator tot volstorten van aandelen
 
De wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten
I. Inleiding
II. Toepassingsgebied
III. Informatieverstrekking
IV. Sancties
V. Geheimhoudingsplicht
VI. Interpretatie
VII. Dwingend karakter van de wet
VIII. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
IX. Inwerkingtreding
X. Arbitragecommissie
XI. Besluit

Aanverwante producten:

Collectie Bedrijfsrecht Collectie Bedrijfsrecht 

De Collectie Bedrijfsrecht is een reeks van kwaliteitsvolle, vastbladige uitgaven over actuele onderwerpen uit het bedrijfsrecht. Deze reeks heeft als doelstelling om aan elke jurist die bij het ondernemingsgebeuren betrokken is, wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte oplossingen aan te bieden voor concrete vragen die leven binnen een onderneming.