Toeschouwer, speler of scheidsrechter?

Een studie over de rol van de media in de verkiezingscampagne van 2003

Media & Politiek
Auteur: Van Aelst P.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:90 8584 550 5
ISBN-13:978 90 8584 550 8
Aantal bladzijden:402
Verschijningsjaar: 2007
Deel van reeks:    Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
45 EUR
bestel

Beschrijving

Na de verkiezingen van 18 mei 2003 moesten de nieuwsmedia plaatsnemen in de beklaagdenbank. Er was niet enkel te veel berichtgeving, de berichtgeving was bovendien weinig inhoudelijk. De media boden een te groot forum aan het Vlaams Blok. De media zouden de kiezers ook sterk hebben beïnvloed en de verkiezingsuitslag in hoge mate hebben bepaald. Hoog tijd om na te gaan wat de invloed van de media in het politieke gebeuren is.

In deze uitgave wordt aan de hand van het concept 'medialogica' de precieze rol van de media tijdens de campagne van 2003 empirisch beschreven. De resultaten bevestigen en ontkrachten...

 

Inhoudstafel

 
Woord vooraf
 
 
Proloog: de media onder vuur
 
Hoofdstuk 1
Probleemstelling en theoretisch kader
 
DEEL I
De media als onafhankelijke actor
 
Hoordstuk 2
Van verzuilde en gepolitiseerde naar autonome actor
 
Hoofdstuk 3
Media-aandacht voor politici en partijen tijdens de verkiezingscampagne van 2003
 
DEEL II
De media als commerciële en centrale actor
 
Hoofdstuk 4
De aard van de berichtgeving: tussen inhoud, horse race en hoopla
 
Hoofdstuk 5
De personalisering van de politiek in de berichtgeving
 
Hoofdstuk 6
De spreektijd van politici in het nieuws
 
 
Besluit Deel II
 
DEEL III
De media als (thematisch) dominante actor
 
 
Theoretische inleiding: agenda-setting en issue-ownership
 
Hoofdstuk 7
De agenda van de media en de politieke partijen
 
Hoofdstuk 8
De media, publieke agenda en het stemgedrag
 
 
Besluit Deel III: de beperkte agendabepalende invloed van de media in verkiezingstijd
 
Hoofdstuk 9
Conclusie en discussie
 
 
Epiloog: vroeger was het (ook) verschrikkelijk
 
 
Referentielijst
 
 
Bijlagen
 

Aanverwante producten:

De Copernicushervorming in perspectief De Copernicushervorming in perspectief 
Veranderingsmanagement in de federale overheid

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: (ed.) Depré R., (ed.) Hondeghem A.
ISBN: 978 90 8584 139 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Het Vlaamse Gemeentedecreet - Tussen continuïteit en vernieuwing Het Vlaamse gemeentedecreet 
Tussen continuïteit en vernieuwing

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: (ed.) Schram Frankie, (ed.) Wayenberg E.
ISBN: 978 90 8584 219 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Openbaar bestuur: visie, kennis en kunde Openbaar bestuur: visie, kennis en kunde 
Bestuurlijke vernieuwingen, bestuurlijke organisatie en bestuurskunde

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Maes R.
ISBN: 978 90 5946 556 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Tussen droom en daad Tussen droom en daad 
Communicatie over beleidsintenties door de overheid

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Gelders D.
ISBN: 978 90 8584 161 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Bestuurlijke hervormingen vanuit een politiek perspectief Bestuurlijke hervormingen vanuit een politiek perspectief 
Politieke actoren als stakeholders in Beter Bestuurlijk Beleid en de Copernicushervorming

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Pelgrims C.
ISBN: 978 90 8584 825 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig