Burgers in Vlaamse grootsteden

Tevredenheid, vertrouwen, veiligheidsgevoel en participatie in Gent, Brugge en Antwerpen

Burgers in Vlaamse grootsteden
Auteur: Devos C. , Reynaert Herwig , Verlet D.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 5946 927 3
Aantal bladzijden:173
Verschijningsjaar: 2005
Deel van reeks:    Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
29 EUR
bestel

Beschrijving

In welke mate zijn de kiezers tevreden over het beleid van hun stad? Wie voelt zich veilig in de stad en bij wie is dit in mindere mate het geval? Hoe is het gesteld met de politieke participatie op lokaal vlak? Dergelijke vragen zijn actuele thema’s binnen elk lokaal bestuur. Deze uitgave geeft een antwoord op (onder andere) deze vragen voor wat betreft de drie grootste Vlaamse steden: Gent, Brugge en Antwerpen.

Het boek is een aanrader voor iedereen die het fenomeen van verzuring, onveiligheidsgevoel, vertrouwen of wantrouwen in de politiek wil volgen: politieke verslaggevers, politicologen, de lokale overheden of de overheid in het algemeen en finaal ook de in politiek geïnteresseerde burger.

Inhoudstafel

Hoofdstuk 1. Inleiding, methodologie en onderzoeksgegevens
Hoofdstuk 2. Tevredenheid over het stadsbeleid
Hoofdstuk 3. Het vertrouwen in de lokale overheid
Hoofdstuk 4. Het veiligheidsgevoel
Hoofdstuk 5. De participerende burger op lokaal vlak
Algemeen besluit 
Bijlagen 
Bibliografie 
Lijst met tabellen 
Lijst met figuren 
Lijst met bijlagen 

Aanverwante producten:

Vertrouwen en betrokkenheid op lokaal en provinciaal vlak Vertrouwen en betrokkenheid op lokaal en provinciaal vlak 

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: (ed.) Reynaert Herwig, (ed.) Steyvers Kristof, (ed.) Verlet D.
ISBN: 978 90 5946 672 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig