De elektronische handtekening

Elektronische handtekening
Auteur: Vandendriessche J.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 812 5
Aantal bladzijden:61
Verschijningsjaar: 2013
Deel van reeks:    Praktijkboek Recht en ICT
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
39 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
29 EUR
bestel
* Abonneer u op het "Praktijkboek Recht en ICT" en ontvang alle reeds verschenen dossiers tegen de voordelige abonnementsprijs (incl. de handige verzamelmap). Voor de nog te verschijnen dossiers, die u als abonnee automatisch ontvangt, betaalt u slechts € 29 / ex. Bovendien geniet u als abonnee gratis toegang tot de digitale versie van verscheidene dossiers uit deze reeks. Voor meer info, klik hierboven op de link "Praktijkboek Recht en ICT".

Beschrijving

Het begrip “elektronische handtekening” en de invoering ervan in het Belgische recht gaf aanleiding tot grote verwarring en discussies. Vandaar de grote nood aan een omvattend werk dat de vragen en problemen bundelt.
 
Dit dossier biedt u in de eerste plaats een duidelijk inzicht in deze problematiek. De inhoud van het dossier is niet puur wetenschappelijk, maar schetst concrete probleemsituaties en reikt antwoorden aan. Met dit boek bezit u een praktische gids over het gebruik van een elektronische handtekening en krijgt u een antwoord op de juridische vragen hierover.
  

Inhoudstafel

Inleiding. De elektronische handtekening
I. Wat is een elektronische handtekening
a. Terminologie
b. Een aantal toepassingen van elektronische handtekeningen
c. De definitie van elektronische handtekening in artikel 1322 B.W.
d. De definitie van elektronische handtekening in de Certificatiedienstenwet
II. De inpassing van de elektronische handtekening in het Belgische recht: juridisch statuut van de elektronische handtekening
a. Inleiding
b. Het juridische statuut van de elektronische handtekening onder het nieuwe artikel 1322 B.W.
c. Het juridische statuut van de elektronische handtekening onder artikel 4, § 4 en 5 van de Certificatiedienstenwet
d. De hybride handtekening of de gematerialiseerde elektronische handtekening
III. Certificatie en certificatiedienstverlening
a. De deelnemers aan het certificatieproces
b. Certificaten
c. Het juridische statuut van de certificatiedienstverleners
d. Het juridische statuut van de certificaathouder
IV. Enkele specifieke toepassingen van de elektronische handtekening in de wetgeving van toepassing op de private sector
a. De elektronische arbeidsovereenkomst
b. Overheidsopdrachten
c. Enkele bepalingen uit het Wetboek Vennootschappen
d. Maatregelen m.b.t. schulden inzake sociale zekerheid
e. Bedrijfsrevisoren
Besluit
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Praktijkboek Recht en ICT Praktijkboek Recht en ICT 

Auteur: (ed.) Bodard K., (ed.) De Bot D., (ed.) De Groote B., (ed.) Van Gossum K., (ed.) Vandendriessche J.