Vrijheid van meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting
Auteur: Lievens E. , Valcke P. , Stevens D. , Ombelet P.-J.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1334 1
Aantal bladzijden:125
Verschijningsjaar: 2015
Deel van reeks:    Praktijkboek Recht en ICT
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
39 EUR
bestel
Abonnementsprijs - papier én digitaal (incl. btw | gratis verzending) *
29 EUR
bestel
* Abonneer u op het "Praktijkboek Recht en ICT" en ontvang alle reeds verschenen dossiers tegen de voordelige abonnementsprijs (incl. de handige verzamelmap). Voor de nog te verschijnen dossiers, die u als abonnee automatisch ontvangt, betaalt u slechts € 29 / ex. Bovendien geniet u als abonnee gratis toegang tot de digitale versie van verscheidene dossiers uit deze reeks. Voor meer info, klik hierboven op de link "Praktijkboek Recht en ICT".

Beschrijving

Hoe zit het nu met de ‘vrijheid van meningsuiting’ in onze complexe informatie- en communicatieomgeving? Is het nodig dit concept anders te benaderen als we het over het internet hebben? Gelden dezelfde voorwaarden en beperkingen? En beïnvloedt de aard van de huidige informatie- en communicatienetwerken de interpretatie van het fundamentele recht op vrije meningsuiting?

"Vrijheid van meningsuiting” probeert een helder antwoord te formuleren op deze brandend actuele vragen. In dit dossier van het Praktijkboek Recht en ICT analyseren de auteurs het idee dat het recht op vrije meningsuiting ‘in essentie technologieneutraal is’, en dus onverminderd van toepassing op het internet.

In een eerste luik verduidelijken ze het recht op vrijheid van meningsuiting en identificeren ze de relevante bronnen op internationaal, Europees en nationaal vlak. Vervolgens bekijken ze – vanuit een theoretisch en een praktisch oogpunt – de beperkingen die van overheidswege aan de communicatievrijheid worden aangebracht ter bescherming van andere gelegitimeerde doelstellingen. Daarbij besteden ze aandacht aan zowel de nationale rechtspraak ter zake als aan de meest ophefmakende supranationale en buitenlandse uitspraken.

Een beschouwing over de delicate evenwichtsoefening die steeds moet worden gemaakt wanneer men de vrije meningsuiting afweegt tegen andere doelstellingen van algemeen belang, zoals de bescherming van minderjarigen, sluit dit eerste luik af.

Een tweede luik bekijkt enkele actuele discussiepunten, zoals de uitingsvrijheid van klokkenluiders, het algemeen recht op toegang tot het internet, de aansprakelijkheid van tussenpersonen en ten slotte de juridische positie van zoekmachines in de context van de vrijheid van meningsuiting.
  

Praktijkboek Recht en ICT: papier en digitaal gaan hand in hand

Bent u geabonneerd op het "Praktijkboek Recht en ICT"? Dan hebt u ook toegang tot de digitale editie van bovenstaand dossier (en van verschillende andere dossiers verschenen in deze reeks). Met alle voordelen die hiermee gepaard gaan:

  • Dankzij een intelligente zoekmotor vindt u meteen de gewenste informatie. Zoekscherm, inhoudstafel of trefwoordenlijst? U bepaalt helemaal zelf hoe u uw zoekopdracht aanvat.
  • Digitale post-it notes laten u toe om snel opmerkingen en commentaar toe te voegen en te bewaren. Zodat u steeds opnieuw op uw aantekeningen kunt terugvallen.
  • Met enkele muisklikken jaagt u hele hoofdstukken of korte tekstselecties door de printer. Opslaan in pdf gaat even gemakkelijk.

Inhoudstafel

Inleiding - Vrijheid van meningsuiting en internet
I. Vrijheid van meningsuiting
1. Principe
2. Beperkingen op het principe
3. Evenwicht vrijheid van meningsuiting op het internet en bescherming van een aantal fundamentele normatieve doelstellingen: illustratie bescherming van minderjarigen
II. Actuele topics
1. Klokkenluiders en online communicatieplatformen
2. Toegang tot het internet: een recht?
3. Aansprakelijkheid van tussenpersonen
4. Zoekmachines en het 'recht om vergeten te worden'
Bibliografie
1. Wetgeving
2. Beleidsdocumenten
3. Doctrine
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Praktijkboek Recht en ICT Praktijkboek Recht en ICT 

Auteur: (ed.) Bodard K., (ed.) De Bot D., (ed.) De Groote B., (ed.) Van Gossum K., (ed.) Vandendriessche J.