Van Aandelenoptie tot Zwijgrecht

200 bijdragen over de arbeidsrelatie in de onderneming

Van Aandelenoptie tot Zwijgrecht
Auteur: De Meulemeester D.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:90 8584 376 6
ISBN-13:978 90 8584 376 4
Aantal bladzijden:698
Verschijningsjaar: 2006
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
78 EUR
bestel

Beschrijving

Dit boek is een bundeling van columns die zijn verschenen in de krant De Tijd, over verschillende topics van sociaal recht. Alle bijdragen werden geactualiseerd en ondergebracht binnen de grote structuur van het arbeidsrecht. Door de inhoudstafel en het trefwoordenregister kan u snel het gewenste thema of subthema onder de loep nemen.

De vlotte schrijfstijl maakt deze uitgave heel toegankelijk, zonder daarbij de complexe struikelblokken van het arbeidsrecht te ontwijken. “Van Aandelenoptie tot Zwijgrecht" richt zich tot elke werkgever en werknemer en verschaft op originele wijze een overzicht van het arbeidsrecht in al zijn facetten.

Elke bijdrage gaat uit van een concrete vraag of probleemstelling en biedt hiervoor een oplossing, vaak door te verwijzen naar relevante rechtspraak. Geen enkel thema blijft onbesproken. Indien enkel een onderdeel van een thema wordt besproken, dan situeert een bindtekst de bijdrage binnen zijn context.

Lees hieronder een aantal uittreksels uit "Van Aandelenoptie tot Zwijgrecht"

Inhoudstafel

Titel I Bronnen van het arbeidsrecht en overlegorganen
Titel II Inhoud en structuur van het arbeidsrecht
Titel III Arbeidsmarkt
Titel IV Arbeidsovereenkomst
Titel V Rechten en plichten
Titel VI Arbeidsbescherming
Titel VII Loon, kosten en financiële participatie
Titel VIII Vorming
Titel IX Werknemers in de onderneming
Titel X Schorsing
Titel XI Einde van de arbeidsovereenkomst
Titel XII Bijzondere categorieën werknemers
Titel XIII Afdwingen van het arbeidsrecht
Titel XIV Zelfstandige
(Nuttige) websites
Wetgeving
Bibliografie
Trefwoordenlijst