Kan dat in een vrouwensacoche?

De stadsbezoeker en zijn omgang met mobiele digitale stadsgidsen

Kan dat in een vrouwensacoche?
Auteur: Rubben M.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:90 8584 407 X
ISBN-13:978 90 8584 407 5
Aantal bladzijden:49
Verschijningsjaar: 2006
Deel van reeks:    Memori
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
19 EUR
bestel

Beschrijving

In binnen- en buitenland verschijnen heel wat digitale wandel-, fiets- en bezoekersgidsen. Zowel het inhoudelijke concept als de technologische uitwerking zijn daarbij erg verscheiden. De kwaliteit en bruikbaarheid van dergelijke gidsen laat echter vaak te wensen over. Dit boek reikt richtlijnen aan om deze minpunten weg te werken.
 
‘Kan dat in een vrouwensacoche?’ is een must voor toeristische bedrijven, uitgeverijen en andere digitale productontwikkelaars om conceptueel succesvolle digitale stadsgidsen te ontwikkelen.
 

Deze uitgave biedt de lezer twee invalshoeken.  Vooreerst geeft het inzicht in hoe stadsbezoekers hun stadsbezoek voorbereiden, beleven en afronden.  Vervolgens licht de auteur toe wat de houding van de citytrippers is tegenover deze digitale wandelgidsen.

Inhoudstafel

Hoofdstuk 1 Onderzoeksopzet
1.1 Doelgroepen
1.2 Drie onderzoeksfasen
   
Hoofdstuk 2 De stadsbezoeker: wie is hij?
2.1 Waarom een referentiekader
2.2 Basisbetekenis voor de stadsbezoekers van een stad
2.3 Verschillende motivaties, verschillende houdingen
2.4 Basismotivaties van de Belgische vakantieganger
2.5 Houding ten opzichte van digitale media
   
Hoofdstuk 3 Het stadsbezoek
3.1 Wat doet de citytripper kiezen?
3.2 Info zoeken
3.3 Informatiebehoefte tijdens het stadsbezoek
3.4 Reisherinneringen
3.5 De ideale gids
   
Hoofdstuk 4 Op naar een digitale gids
4.1 Digitale media op reis
4.2 De digitale wandelgids
   
Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen
5.1 Conclusies
5.2 Aanbevelingen

Maakt deel uit van de reeks