Naar een versterkte lokale en provinciale democratie?

Naar een versterkte lokale en provinciale democratie?
Editor: Reynaert Herwig
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:90 8584 367 7
ISBN-13:978 90 8584 367 2
Aantal bladzijden:130
Verschijningsjaar: 2006
Deel van reeks:    Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
32 EUR
bestel

Beschrijving

Deze uitgave gaat - onder andere - uitgebreid in op de wijzigingen die aangebracht zijn in het gemeente- en provinciedecreet.  Voorbeelden daarvan zijn de neutralisering van de lijststem, de pariteit tussen mannen en vrouwen, het migrantenstemrecht, etc. Zullen deze vernieuwingen een schok teweegbrengen of veroorzaken ze slechts een kleine rimpeling in het politieke landschap?

Daarnaast wordt ook stilgestaan bij het nut van politieke marketing en het (mogelijke) effect ervan op de verschillende doelgroepen.  De uitdagingen voor OCMW's die voortvloeien uit het gemeentedecreet worden ook belicht.  Tot slot wordt de impact van het gemeentedecreet op de bewonersparticipatie toegelicht.

Inhoudstafel

 
Van kartel tot cordon: de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen 2006.
 
 
Politieke marketing in de gemeentelijke verkiezingscampagne.
 
 
De inzet van de provincieraadsverkiezingen in 2006: hetzelfde als voorheen maar dan anders.
 
 
De uitdagingen voor de lokale besturen na het gemeentedecreet.
 
 
De uitdagingen voor het OCMW na het gemeentedecreet.
 
 
De relatieve en irrelevante impact van het gemeentedecreet op bewonersparticipatie.
 
 
De uitdagingen voor de provincies na het provinciedecreet.