Het Vlaamse gemeentedecreet

Tussen continuïteit en vernieuwing

Het Vlaamse Gemeentedecreet - Tussen continuïteit en vernieuwing
Editor: Schram Frankie , Wayenberg E. ,
Met bijdrages van: Bouckaert G. , De Rynck Filip , Maes R. , Schram Frankie , Reynaert Herwig , Steyvers Kristof , Wayenberg E.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 8584 219 4
Aantal bladzijden:159
Verschijningsjaar: 2006
Deel van reeks:    Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
39 EUR
bestel

Beschrijving

Ondanks de verschillende invalshoeken van waaruit de auteurs het gemeentedecreet belichten, delen zij toch eenzelfde conclusie: het Vlaamse gemeentedecreet bevat wel vernieuwingen, maar continueert vaak ook gewoon de vroegere organieke (federale) wetgeving op de gemeente of de op grond hiervan ontstane praktijk. Vandaar dat dit decreet dan ook te situeren valt tussen continuïteit en vernieuwing.

Het Vlaamse gemeentedecreet bevat heel wat uitdagingen. Dankzij dit boek kunnen gemeenten er proactief op inspelen. Deze uitgave schetst ook een verhelderend beeld voor iedereen die een objectief, grondig en nuchter zicht wil hebben op de vernieuwingen uit het Vlaamse gemeentedecreet.

Op 6 juli 2005 werd het Vlaams gemeentedecreet goedgekeurd. Voor het eerst vertolkt de Vlaamse overheid hierin haar globale visie op de werking en de organisatie van de Vlaamse gemeenten. Op 22 september 2005 organiseerden het Instituut voor de overheid en de redactie van Burger bestuur & beleid in samenwerking met Uitgeverij Vanden Broele een studiedag over dit (vernieuwend?) decreet. Deze uitgave is hiervan het resultaat.

Dit boek bestaat uit twee grote delen. In het eerste deel wordt het gemeentedecreet vanuit wetenschappelijke hoek geanalyseerd. Vier academici belichten het decreet vanuit een verschillende perspectief en hebben hierbij oog voor de relatie tussen de Vlaamse overheid en de gemeenten, de implicaties op de politieke organen binnen de gemeente, de invloed op de gemeentelijke administratie en ten slotte het gemeentelijke financieel management zoals bepaald in het gemeentedecreet.

Vernieuwing in het gemeentedecreet is één zaak. Vernieuwing in de gemeentelijke praktijk misschien nog een totaal andere. In het tweede deel van dit boek worden dan ook een aantal specifieke vernieuwingen uit het gemeentedecreet behandeld.

Inhoudstafel

Algemene inleiding
Deel I: De Vlaamse overheid en de 308 Vlaamse gemeenten: partners in goede en kwade tijden?
Deel II: Oude wijn in nieuwe zakken? Een doorlichting van de politieke vernieuwingen in het gemeentedecreet
Deel III: De gemeentelijke administratie: op weg naar een nieuw elan?
Deel IV: Gemeentelijk financieel management in het nieuwe Gemeentedecreet: Komt loontje om zijn boontje?
Deel V: Panelgespreken
- De OCMW-voorzitter: in of uit het college?
- Transcriptie
- Waarheen met de verzelfstandiging op gemeentelijk vlak?
- Teammangement: rol van secretaris en financieel beheerder?
Deel VI: Slotbemerkingen

Aanverwante producten:

Media & Politiek Toeschouwer, speler of scheidsrechter? 
Een studie over de rol van de media in de verkiezingscampagne van 2003

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Van Aelst P.
ISBN: 978 90 8584 550 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Bestuurlijke hervormingen vanuit een politiek perspectief Bestuurlijke hervormingen vanuit een politiek perspectief 
Politieke actoren als stakeholders in Beter Bestuurlijk Beleid en de Copernicushervorming

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Pelgrims C.
ISBN: 978 90 8584 825 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Beleidswerk door ambtenaren en kabinetsmedewerkers: Feiten achter de stereotypes Beleidswerk door ambtenaren en kabinetsmedewerkers: Feiten achter de stereotypes 
Een verkenning in de Vlaamse overheid

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Vancoppenolle D.
ISBN: 978 90 4960 004 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig