Tussen droom en daad

Communicatie over beleidsintenties door de overheid

Tussen droom en daad
Auteur: Gelders D.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:90 8584 161 5
ISBN-13:978 90 8584 161 6
Aantal bladzijden:298
Verschijningsjaar: 2006
Deel van reeks:    Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
46 EUR
bestel

Beschrijving

Politici dromen almaar meer luidop: ze communiceren over allerhande beleidsintenties, maar kunnen die niet van vandaag op morgen realiseren, hoezeer ze dat soms ook geloven of ons willen doen geloven.
 
In dit boek beschrijft Dave Gelders spitant het fenomeen ‘communicatie over nog niet aanvaard beleid’, een onderwerp dat met de ‘opendebatcultuur’ in België en het advies van de Nederlandse Commissie Toekomst Overheidscommunicatie heel wat aandacht kreeg, en tot felle discussies leidde over de betekenis van communicatie bij de ontwikkeling van beleid: de praktijk is weerbarstig.

Waarom is dergelijke vroegtijdige beleidscommunicatie vandaag zo belangrijk geworden? Wat zijn de voor- en nadelen hiervan? Wat zegt de relevante wetgeving en plichtenleer hierover in verschillende landen?  Wat denken Nederlandse overheidscommunicatoren en federale/Vlaamse ministeriële en ambtelijke woordvoerders hierover?  En wat is hun rol?  Hoe goed verliep de communicatie in enkele federale en Vlaamse beleidscases tussen 1999 en 2005?  Wat denken burgers over die 'opendebatcultuur' en wat weten ze over aangekondigde, maar nog niet goedgekeurde beleidsmaatregelen?  Welke aanbevelingen kunnen er voor de beroepspraktijk worden gegeven?  Allemaal vragen waarop Gelders vlot en toegankelijk antwoordt in dit boek.

Klik hier om de bespreking op Radio 1 te beluisteren


Commentaren

"Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie.  Dave Gelders adresseert uitdagend en aannemelijk de relevantie én haalbaarheid van sturing op aanvaarding van beleid.  Een steunbeer voor zoekers naar beïnvloedbare ruimte bij de complexe beleidsopgaven waarvoor de overheid zich gesteld weet." (Guido Rijnja, Kennisadviseur Academie voor Overheidscommunicatie van de Rijksvoorlichtingsdienst)

"Het politieke hiernumaals is geplaveid met goede intenties en slechte resultaten.  In het maatschappelijke hiernamaals blijkt dan dat geruchten nog geen berichten zijn en beloften nog geen realisaties.  Vaak dienen politieke beloften enkel om geloofd, niet om verwezenlijkt te worden.  Dave Gelders behandelt dit bijzonder actueel en belangrijk onderwerp op een zeer grondige en indrukwekkende manier." (Mark Eyskens, Minister van Staat)

"Gelders slaagt erin, soms pijnlijk helder, te duiden dat communicatie over beleid een kunst en een kunde is én een integraal onderdeel moet zijn van een goed beleid; wil de overheid erin slagen de kloof te dichten tussen de beleidsdoelstellingen, de perceptie ervan bij de bestemmeling en de concrete realisatie." (Brice De Ruyver, Director Institute for International Research on Criminal Policy UGent)

"Een buitengewoon grondige verkenning van een tot nu toe nauwelijks ontgonnen terrein." (Mark Bovens, Directeur Onderzoek Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap)

“Omdat Communicatie over beleidsintenties door de overheid zich bevindt in het tweeduister ‘tussen droom en daad’, zoals de titel aangeeft, is dit boek een must voor iedereen die de democratie een warm hart toedraagt.  Dave Gelders is er voortreffelijk in geslaagd om wat zich daar in dat schemergebied dien aangaand laat grijpen, op overzichtelijke wijze op tafel te leggen en zijn verhelderende conclusies eraan te verbinden.” (Betteke van Ruler, Gewoon hoogleraar Afdeling Communicatiewetenschap Universiteit van Amsterdam)

"In de communicatie van onze politici over beslissingen die nog moeten vallen, zijn zowel absolute hoogtepunten van politieke creativiteit te vinden als je reinste communicatiegeklungel.  Maar geen van hen respecteert de regels die daarover gelden.  Dave Gelders brengt dit scherp en leerzaam in beeld: beschrijvend en verklarend.  Nu nog mensen vinden die daaraan iets willen doen." (Guy Tegenbos, Wetstraatredacteur De Standaard)

“Overheidscommunicatie is een politiek instrument - mag en moet dat ook zijn, binnen duidelijke krijtlijnen.  Dave Gelders analyseert het kader, tekent die krijtlijnen en past ze toe op heikele dossiers, zoals de afschaffing van het kijk- en luistergeld.  Zijn juridisch-deontologische benadering is gefundenes Fressen voor al wie, op welk bestuursniveau ook, mee verantwoordelijkheid draagt voor de communicatie van de overheid.” (Francis Decoster, voormalig Informatieambtenaar van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

"Politiek lijkt steeds meer een kwestie van communicatie te zijn.  De zgn. 'politics by announcement' van de eerste Paarse regeringen na de verkiezingen van 1999 maakten dat duidelijk voor wie het nog niet eerder zag.  Dave Gelders behandelt het belang van communicatie voor politiek en beleid op een kritische en boeiende wijze.  Zijn grondige en heldere analyse levert verfrissende inzichten op over het functioneren van ons politiek systeem.  Een aanrader dus voor iedereen die politiek beter wil begrijpen." (Carl Devos, Directeur Instituut voor Politieke Besluitvorming en Conflictmanagement, Vakgroep Politieke Wetenschappen UGent)

Inhoudstafel

1. Inleiding
2. Wetgeving en plichtenleer in Nederland
3. Wetgeving en plichtenleer in België
4. Politiek-ambtelijke verhoudingen in Nederland en België
5. Rol en houding van Nederlandse communicatieprofessionals
6. Rol en houding van Nederlandse communicatieprofessionals
7. Politieke context
8. Kijk- en luistergeld: afgeschaft, of toch niet?
9. Cannabis: gelegaliseerd, of toch niet?
10. Besluit

Aanverwante producten:

Het decreet openbaarheid van bestuur Het decreet openbaarheid van bestuur 
Een juridische analyse in historisch perspectief

Deel van reeks: Collectie Publiekrecht (CPR)
Auteur: Schram Frankie
ISBN: 978 90 8584 304 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Van stedelijke website naar digitale stad Van stedelijke website tot digitale stad 

Deel van reeks: Memori
Auteur: Broos A., De Bruyne T.
ISBN: 978 90 8584 262 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Media & Politiek Toeschouwer, speler of scheidsrechter? 
Een studie over de rol van de media in de verkiezingscampagne van 2003

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Van Aelst P.
ISBN: 978 90 8584 550 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Bestuurlijke hervormingen vanuit een politiek perspectief Bestuurlijke hervormingen vanuit een politiek perspectief 
Politieke actoren als stakeholders in Beter Bestuurlijk Beleid en de Copernicushervorming

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Pelgrims C.
ISBN: 978 90 8584 825 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Debatstrategieën en -tactieken van politici in televisie(s)t(r)ijd Debatstrategieën en -tactieken van politici in televisie(s)t(r)ijd 

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Coeck L., Quanten A., Gelders D.
ISBN: 978 90 8584 983 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig