Subreeks Personeel (reeks OCMW)

OCMW personeel
Deel van reeks:    OCMW

Beschrijving

De boekenreeks die informeert en inspireert over kwesties die in de personeelsdienst van een OCMW echt leven. Dag in, dag uit wordt u geconfronteerd met een personeelsbeheer dat steeds complexer wordt: de contractuele tewerkstelling blijft toenemen, de vraag naar flexibiliteit weerklinkt alsmaar luider, er zijn vragen over rechtspositieregeling, arbeidstijd, … Duidelijke antwoorden op deze vraagstukken zijn belangrijker dan ooit.

De reeks "OCMW - Personeel" helpt u door de bomen het bos te zien!

“OCMW - Personeel” spit de personeelsreglementering, zoals toegepast in de OCMW's, tot op het bot uit. Samengesteld door ervaringsdeskundigen en praktijkmensen, staat deze reeks voor:

  • Heldere antwoorden op concrete sociaaljuridische vragen.
  • Uitleg over de regels van toepassing op zowel de contractuele als de statutaire medewerkers.
  • Aandacht voor thema’s van de rechtspositieregeling en meer: arbeidsreglement, tucht, eretekens, …
  • Gebruiksvriendelijke en vastbladige naslagwerken. 
  • Een beperkte en uitgelezen selectie van titels die informeren en inspireren. 
  • … 

 

Maakt deel uit van de reeks