Burgerlijke Stand 2: Geboorte en afstamming

Burgerlijke Stand 2: Geboorte en afstamming, adoptie en volle adoptie
Auteur: Verbeemen K.
Publicatievorm:    Online in Connect
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken

Beschrijving

Dit boek verschijnt enkel in digitale vorm. U vindt het exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect.
Meer info: www.oranjeconnect.be | info@oranjeconnect.be.
 
Deze praktische handleiding loodst de ambtenaar burgerlijke stand door alle problemen die zich kunnen stellen bij de opmaak van een akte van geboorte of adoptie. Daarnaast wordt het volledige afstammingsrecht vanuit de praktijk benaderd.
 
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de relevante wetgeving en de wijzigingen van het Burgerlijk en het Gerechtelijk Wetboek. De bruikbaarheid van dit naslagwerk wordt beklemtoond door de opname van talrijke modellen van verklaringen en akten, en door overzichtelijke stroomschema’s van de te volgen procedures.
 
Behalve praktijkgericht is deze gids ook heel actueel. Auteur Kim Verbeemen gaat dieper in op alle recente wetswijzigingen, o.a. wat betreft de naamsoverdracht en het meemoederschap.
 
 

Deze uitgave vindt u exclusief terug in de digitale bibliotheek van OranjeConnect

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op OranjeConnect?

  • Dan kunt u deze digitale uitgave exclusief raadplegen.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OranjeConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Burgerzaken | OranjeConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

I. Geboorte en afstamming
1. De akte van geboorte
a. Inleiding
b. Het belang van de akte van geboorte
c. Wettelijke vermeldingen
d. Opstelling van de akte en houden van de registers
e. Wijziging van de akten van de burgerlijke stand
f. Afgifte van de akten
2. De aangifte van geboorte
a. Inleiding
b. De geboorte
c. De kennisgeving van de geboorte
d. De aangifte van geboorte
e. Documenten en kennisgevingen die de ambtenaar van de burgerlijke stand afgeeft bij de aangifte
3. Afstamming
a. Inleiding
b. Vaststelling van de afstammeling in de akte van geboorte
c. Vaststelling van de afstamming in een afzonderlijke ake: de erkenningen
d. Vaststelling van de afstamming via gerechtelijke weg
4. Geslachtsverandering
a. Inleiding
b. Procedure
II. De naam
1. Toekenning van de familienaam en van de voornaam
a. Inleiding
b. Toekenning van de voornaam
c. Toekenning van de familienaam
d. Adellijke titels
2. Verandering van de familienaam en de voornaam
a. In het kader van een procedure aangaande de afstamming
b. Vrijwillige verandering
c. Internationaal recht
III. Adoptie
1. Adoptie
a. Inleiding
b. Overzicht van de algemene regels voor gewone en volle adoptie
c. Omzetting van een gewone adoptie in een volle adoptie
d. Herroeping van gewone adopties (art. 354-1 en volgende)
e. Rol van de ambtenaar van de burgerlijke stand
2. Interlandelijke adopties
a. Inleiding
b. Rol van de Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand bij internationale adopties
IV. Modellen
1. Akte van geboorte met dubbele naam
2. Akte van geboorte - wedervaststelling van het vermoeden van vaderschap - Belgische vader - ouders verblijvend op verschillende adressen
3. Akte van geboorte - ontbonden huwelijk maar vermoeden
4. Akte van adellijke geboorte
5. Erkenning met naamsverandering - geboorte voor juni 2014
6. Erkenning met naamsverandering - geboorte vanaf 1 juni 2014
7. Erkenning zonder naamsverandering
8. Erkenning van een meerderjarige
9. Erkenning - moeder in het buitenland
10. Erkenning - kind ouder dan twaalf jaar geboren voor 1 juni 2014
11. Erkenning - kind ouder dan twaalf jaar geboren voor 1 juni 2014 - kind en moeder in het buitenland
12. Erkenning - kind ouder dan twaalf jaar geboren voor 1 juni 2014 - kind aanwezig en moeder in het buitenland
13. Erkenning - kind ouder dan twaalf jaar geboren voor 1 juni 2014 - kind in het buitenland en moeder aanwezig
14. Erkenning van een kind geboren voor 1 juni 2014 - moeder overleden
15. Erkenning van een kind geboren vanaf 1 juni 2014 - moeder overleden - dubbele naam
16. Erkenning van een kind geboren vanaf 1 juni 2014 - moeder overleden - naam van de vader
17. Erkenning - "verhulde betwisting" - kind geboren voor 1 juni 2014
18. Erkenning - "verhulde betwisting" - kind geboren vanaf 1 juni 2014 - dubbele naam
19. Betwisting van het vaderschap
20. Overschrijving van een vonnis tot vaststelling van de afstamming
21. Vernietiging van een erkenning
22. Toestemming tot erkenning
23. Ministerieel Besluit to verandering van voornaam - verandering van voornaam
24. Ministerieel Besluit to verandering van voornaam - toevoeging van een voornaam
25. Koninklijk Besluit tot verandering van naam
26. Koninklijk Besluit en Ministerieel Besluit
27. Overschrijving van een akte van geboorte
28. Volle adoptie
29. Interlandelijke adoptie
30. Verbetering van een akte van de burgerlijke stand
31. Akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht
32. Akte houdende inschrijving van een akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht
   
   

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Publicatievorm: Exclusief online in Connect
Oranjeconnect OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online in Connect