Vrij verkeer van diensten en arbeidsrecht

Een stand van zaken na richtlijn 2006/123/EG

Vrij verkeer van diensten en arbeidsrecht
Auteur: Blanpain R.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 8584 654 3
Aantal bladzijden:389
Verschijningsjaar: 2007
Deel van reeks:    Collectie Bedrijfsrecht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
65 EUR
bestel

Beschrijving

Op 12 december 2006, na meer dan twee jaar van verhitte debatten, ondertekenden het Europees Parlement en de Raad richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt.
 
Dit boek analyseert op indringende wijze de maatschappelijke en juridische problematiek van een vrije Europese markt voor het verrichten van diensten. Het geeft een overzicht van de bestaande wetgeving en mogelijkheden, waarbij telkens een grondige analyse wordt gemaakt van het Europese en het Belgische arbeidsrecht. Daarbij wordt onder meer stilgestaan bij de informatie betreffende de arbeidsvoorwaarden, het Europees internationaal privaatrecht en het internationaal privaat arbeidsrecht.
 
Ook het voorstel van richtlijn Bolkestein en de uiteindelijke dienstenrichtlijn zelf worden onder de loep genomen. Het werk wordt afgerond met besluiten, een beknopte bibliografie, bijlagen en een zaakregister.
 
 

Inhoudstafel

Ter inleiding
Een interne markt zonder beperkingen
 
Deel I
Het vrij verrichten van diensten in het algemeen
 
Hoofdstuk 1
Toepassingsgebied
 
Hoofdstuk 2
Verbod van beperkingen en van discriminatie
 
Hoofdstuk 3
Geoorloofde beperkingen en ongelijke behandeling
 
Hoofdstuk 4
De Europese Dienstenrichtlijn
 
Deel II
Het vrij verkeer van diensten en het Europese arbeidsrecht
 
Hoofdstuk 1
Informatie betreffende de arbeidsvoorwaarden
 
Hoofdstuk 2
De terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten: richtlijn 96/71
 
Hoofdstuk 3
Terbeschikkingstelling van werknemers en sociale zekerheid
 
Hoofdstuk 4
Arbeidsvoorwaarden in de bouwsector
 
Hoofdstuk 5
Europees internationaal privaat arbeidsrecht
 
Deel III
Het vrij verkeer van diensten en het Belgisch arbeidsrecht
 
Hoofdstuk 1
Internationaal privaat arbeidsrecht
 
Hoofdstuk 2
Informatie betreffende arbeidsvoorwaarden
 
Hoofdstuk 3
De wet van 5 maart 2002 tot omzetting van richtlijn 96/71
 
Besluiten
 
 
Bijlagen
 
 
 
1. Europees recht
 
 
2. Belgisch recht
 
 
3. Detachering van werknemers – Lijst van verbindingsbureaus
 
Zaakregister
 
 

Maakt deel uit van de reeks

Collectie Bedrijfsrecht Collectie Bedrijfsrecht 

De Collectie Bedrijfsrecht is een reeks van kwaliteitsvolle, vastbladige uitgaven over actuele onderwerpen uit het bedrijfsrecht. Deze reeks heeft als doelstelling om aan elke jurist die bij het ondernemingsgebeuren betrokken is, wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte oplossingen aan te bieden voor concrete vragen die leven binnen een onderneming.