Burgerlijke Stand 1: Algemeenheden

Burgerlijke Stand 1: Algemeenheden
Auteur: Bruyninckx M. , Van de Velde J.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1658 8
Aantal bladzijden:202
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken , OranjeConnect > Burgerlijke Stand , Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek)
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
109 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
89 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie.

Beschrijving

Dit naslagwerk bevat alle informatie die nodig is voor een goed begrip van de structuur en de werking van de dienst Burgerlijke Stand.
 
In een eerste deel behandelen de auteurs de organisatie van de dienst, de benoeming en het statuut van de ambtenaren, en de opmaak van de akten en registers. Ook de internationale overeenkomsten komen aan bod.
 
Een tweede deel is gewijd aan de reglementering inzake burgerlijke stand van Belgen in het buitenland. In dit deel overlopen de auteurs de verschillende manieren waarop Belgen in het buitenland hun akten van de burgerlijke stand kunnen laten opmaken. Ze behandelen eveneens de functies van een consulair ambtenaar die optreedt als ambtenaar van de burgerlijke stand. In afzonderlijke hoofdstukken belichten ze de akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden en nationaliteit.
 
 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van ORANJECONNECT > BURGERLIJKE STAND

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op ORANJECONNECT > BURGERLIJKE STAND?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op ORANJECONNECT > BURGERLIJKE STAND?


Inhoudstafel

I.
Algemeenheden
1.
De organisatie van de burgerlijke stand
2. De ambtenaar van de burgerlijke stand
3. Rol van de ambtenaar van de burgerlijke stand
4. De registers van de burgerlijke stand
5. Vernietigde/ontvreemde/vernielde registers
6. De controle op het houden van de registers van de burgerlijke stand
7. Openbaarheid van de registers van de burgerlijke stand
8. De bewaarders van de registers
9. Afschriften van de uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand
10. De akten van de burgerlijke stand
11. De bewijskracht van de akten
12. De overeenkomsten van de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand (CIEC)
II. De burgerlijke stand van de Belgen in het buitenland
1. Voorafgaande beschouwingen
2. De akten van de burgerlijke stand van Belgen in het buitenland
3. Functies van de als ambtenaar van de burgerlijke stand optredende consulaire ambtenaar
4. De geboorte
5. Het huwelijk
6. De echtscheiding
7. Het overlijden
8. Nationaliteit
9. Andere buitenlandse beslissingen aangaande de burgerlijke stand
10. Neerlegging van de uitgiften van de akten en vonnissen bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
   
   

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Oranjeconnect OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online
oranjeconnect OranjeConnect > Burgerlijke Stand 

Alle kennis voor en door de dienst Burgerlijke Stand, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online
Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek) 

Deel van reeks: OranjeBoek

Aanverwante producten:

Burgerlijke Stand 8: Codex Burgerlijke Stand 8: Codex Burgerlijke Stand 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken , OranjeConnect > Burgerlijke Stand , Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek)
Auteur: Duquaine J.M., De Rouck J.-M.
ISBN: 978 90 4960 560 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Burgerlijke Stand 9: Burgerlijk Wetboek Burgerlijke Stand 9: Burgerlijk Wetboek 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken , OranjeConnect > Burgerlijke Stand , Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek)
ISBN: 978 90 5753 912 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig