VLAREM II

Vlarem II
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 271 9
Aantal bladzijden:1478
Deel van reeks:    BlueConnect | Online kennispunt voor de politie , OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid , Vlaamse Milieureglementering
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
380 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
315 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie.

Beschrijving

Dit handige losbladige naslagwerk verzamelt op overzichtelijke wijze de gecoördineerde tekst van Vlarem II. Alle wijzigingen sinds 1991 zijn erin verwerkt. Dankzij de handige 'kompasaanduidingen' verliest u nooit het noorden in deze soms complexe teksten. Om de gebruiksvriendelijkheid van deze uitgave te vergroten, worden de Vlarem II-bijlagen in een afzonderlijke map verzameld.

Inhoudstafel

I. Algemene bepalingen
II. Milieukwaliteitsnormen en beleidstaken ter zake
III.  Toepassingsgebied van en overgangsbepalingen voor de milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen; het opleggen van bijzondere vergunningsvoorwaarden 
IV. Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen
V. Sectorale milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen
V. bis  Paketten milieuvoorwaarden voor bepaalde ingedeelde inrichtingen derde klasse 
VI. Milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen
VII. Wijzigings-, opheffings- en slotbepalingen
  Bijlagen 
   
   

Maakt deel uit van de reeks

BlueConnect BlueConnect | Online kennispunt voor de politie 

Het innovatieve online platform dat alle noodzakelijke informatie voor politiebesturen en -organisaties bevat.

OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid 

Het innovatieve online kennispunt boordevol informatie voor de gemeentelijke diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online
Vlaamse Milieureglementering 

Deel van reeks: MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking
De reeks Vlaamse Milieureglementering bestaat uit losbladige werken die de wetgeving en de praktische commentaar op deze (Vlarem-)wetgeving bundelen in praktische en overzichtelijke kaften.