Vertrouwen en betrokkenheid op lokaal en provinciaal vlak

Vertrouwen en betrokkenheid op lokaal en provinciaal vlak
Editor: Reynaert Herwig , Steyvers Kristof , Verlet D.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:90 5946 672 1
ISBN-13:978 90 5946 672 2
Aantal bladzijden:144
Verschijningsjaar: 2004
Deel van reeks:    Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
32 EUR
bestel

Beschrijving

Dit verslagboek van het congres ‘Lokale en Provinciale Politiek’ blijft stilstaan bij twee belangrijke theoretische concepten. In het eerste deel van het boek staat ‘vertrouwen’ centraal terwijl in het tweede deel ‘betrokkenheid’ het uitgangspunt vormt.

‘Vertrouwen en betrokkenheid op lokaal en provinciaal vlak’ gaat in op talrijke vragen en biedt telkens een antwoord. De diverse bijdragen die het boek rijk is, geven aanleiding tot een boeiend debat over de lokale en provinciale politiek.

Zowel de lokale als de provinciale overheden in Vlaanderen worden immers dagelijks met deze problematiek geconfronteerd. Bovendien kijken de auteurs even over de grens om na te gaan hoe hierover in Nederland nagedacht wordt.
 
Met bijdragen van:
M. Boogers, G. Bouckaert, P. Castenmiller J. Clément, J. Durnez, J.K. Kampen, B. Maddens, R. Passemiers, H. Reynaert, K. Steyvers, M. Suykens, S. Van de Walle & D. Verlet

Inhoudstafel

1 Vertrouwen en overheid! Living apart together?
2 Vertrouwen in de lokale overheid in Vlaanderen
3 Vertrouwen en wantrouwen van de klagende burger in de lokale overheid
4 Ver van hun bed? Over de relatie tussen burger en provinciale overheid
5 Betrokkenheid als politiek fenomeen
6 Van onbehagen tot (wel)behagen: de provincie moet de betrokkenheid elke dag weer verdienen
7 Kritische evaluatie van de instrumenten om de betrokkenheid op lokaal niveau te verhogen
8 De (in)directe democratie in het Nederlandse lokale bestuur

Aanverwante producten:

Burgers in Vlaamse grootsteden Burgers in Vlaamse grootsteden 
Tevredenheid, vertrouwen, veiligheidsgevoel en participatie in Gent, Brugge en Antwerpen

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: Devos C., Reynaert Herwig, Verlet D.
ISBN: 978 90 5946 927 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Stijloefening of stratego? Stijloefening of stratego? 
Strategische meerjarenplanning in Vlaamse gemeenten en provincies

Deel van reeks: Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
Auteur: (ed.) Reynaert Herwig, (ed.) Steyvers Kristof, (ed.) Block Th.
ISBN: 978 90 8584 849 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig