Van Burger tot Burgervader

Het politieke rekruteringsproces van de Belgische burgemeester

Van burger tot burgervader. Het politieke rekruteringsproces van de Belgische burgemeester
Auteur: Steyvers Kristof
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:90 5946 592 X
ISBN-13:978 90 5946 592 3
Aantal bladzijden:367
Verschijningsjaar: 2004
Deel van reeks:    Lokale en Regionale Politiek - Lokale en Provinciale Politiek
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
48 EUR
bestel

Beschrijving

Waarom worden sommige mensen burgemeester en anderen niet? Wat drijft mensen om tijd en energie vrij te maken die door een politiek mandaat worden opgeslorpt? Naar welke kwaliteiten gaat een samenleving op zoek in de selectie van haar leiders?

Dit boek probeert deze vragen te beantwoorden door op zoek te gaan naar gemeenschappelijke ervaringen in de levensgeschiedenis van de Belgische burgemeesters. Aan de hand van een empirisch onderzoek bij 379 Belgische burgemeesters brengt de auteur deze ervaringen in kaart.

Uit de internationale literatuur distilleerde hij enkele vragen die deze politieke rekrutering mee in kaart moeten brengen:

  • Welk sociaal profiel heeft de Belgische burgemeester (geslacht, leeftijd, beroep, levensomstandigheden, …)?
  • Hoe komt de burgemeester in contact met de lokale politiek? Welke geschiedenis van activiteit ontplooide hij in het lokale leven (partijen, mandaten, verenigingsleven, …)?
  • Beïnvloeden bepaalde netwerken de weg naar het burgemeestersambt? Krijgt de burgemeester de politieke microbe van huis uit mee (ouders, familieleden, …)?

In het slotdeel van het boek worden de voornaamste conclusies uit deze bevindingen naar voor gebracht.

Inhoudstafel

 
Woord vooraf
 
 
Inleiding
 
Deel 1.
Naar een model voor de politieke rekrutering van de Belgische burgemeester
 
Hoofdstuk 1.
Het proces van politieke rekrutering: ‘a long and winding road…’
 
Hoofdstuk 2.
Het aanbod van aspiranten: ‘…All you need is love?’
 
Hoofdstuk 3.
De vraag van poortwachters in het politieke systeem: ‘Help, I need somebody …’
 
Hoofdstuk 4.
Opname in politieke elite: ‘Sgt. Pepper’s lonely heartclub band…?’
 
Hoofdstuk 5.
Voorgestructureerde kansen: ‘We all live in a yellow submarine…?’
 
Deel 2.
Politieke rekrutering in de praktijk: een empirisch onderzoek naar de Belgische burgemeester
 
Hoofdstuk 1.
Onderzoeksvragen, data en methode
 
Hoofdstuk 2.
Een globaal beeld van de politieke rekrutering van de Belgische burgemeester
 
Hoofdstuk 3.
Een wereld van verschil? De politieke rekrutering van de Vlaamse en de Waalse burgemeester vergeleken
 
Hoofdstuk 4
Kameraden of medeburgers? Politieke rekrutering van de burgemeester naar de lijstaard
 
Hoofdstuk 5.
‘Size and Democracy’: politieke rekrutering van de burgemeester naar gemeentegrootte
 
Deel 3.
Conclusies
 
 
Bibliografie