Privacybescherming bij e-government in België

Een kritische analyse van het Rijksregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de elektronische identiteitskaart

Privacybescherming bij e-government in België
Auteur: De Bot D.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 5946 899 3
Aantal bladzijden:517
Verschijningsjaar: 2005
Deel van reeks:    Collectie Publiekrecht (CPR)

Beschrijving

De informatisering van de staat gaat gepaard met een verhoogde zorg voor administratieve vereenvoudiging. Efficiëntie vormt bij e-government het sleutelwoord, maar hoe wordt dit gecombineerd met de bescherming van de persoonsgegevens?

Dit boek behandelt de diverse juridische aspecten van e-government. Deze geïntegreerde aanpak maakt deze uitgave uniek in zijn soort. Alle fundamentele juridische bouwstenen worden in detail besproken. ‘Privacybescherming bij e-government in België’ is hét referentiewerk voor iedereen die in aanraking komt met e-government, geboeid is door deze materie of effectief mee vorm geeft aan de verdere uitbouw ervan in België.

“Vast staat dat de discussie over e-government in België nog moeilijk gevoerd zal kunnen worden zonder verwijzing naar dit boek.” (Jos Dumortier)
De afzonderlijke bespreking van het Rijksregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de elektronische identiteitskaart staat op zich in deze uitgave. Dankzij deze werkwijze biedt ‘Privacybescherming bij e-government in België’ een unieke juridische status quaestionis van deze bouwstenen. Daarbij wordt geput uit de inzichten van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de in haar schoot opgerichte sectorale comités, de rechtsleer en de parlementaire voorbereiding van de diverse wetgevingen.

Inhoudstafel

Deel 1 Algemeen kader
Hoofdstuk 1 E-government
Hoofdstuk 2 E-government en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Hoofdstuk 3 De (elektronische) overheid en de verwerking van de persoonsgegevens
Hoofdstuk 4 Het gebruik van unieke identificatienummers
Hoofdstuk 5 De informatie-infrastructuur van e-government: het juridische kader inzake de verzameling, opslag, beheer en verzameling van gegevens over burgers en ondernemingen
   
Deel 2 Een analyse van de belangrijkste juridische bouwstenen van e-governement
Hoofdstuk 6 Het rijksregister van de natuurlijke personen
Hoofdstuk 7 De kruispuntbank ondernemingen
Hoofdstuk 8 De elektronische identiteitskaart

Hoofdstuk 9

Het sectoraal comité voor de federale overheid
   
Deel 3 Slotbedenkingen

Maakt deel uit van de reeks

Collectie Publiekrecht (CPR) Collectie Publiekrecht (CPR) 

De CPR-reeks biedt een verzameling vastbladige uitgaven omtrent thema’s van publiekrecht, die gericht zijn op de toepassing in de praktijk van de advocaten, bestuursjuristen, magistraten, gerechtsdeurwaarders en notarissen.

Aanverwante producten:

Praktijkboek Recht en ICT Praktijkboek Recht en ICT 

Auteur: (ed.) Bodard K., (ed.) De Bot D., (ed.) De Groote B., (ed.) Van Gossum K., (ed.) Vandendriessche J.
Van stedelijke website naar digitale stad Van stedelijke website tot digitale stad 

Deel van reeks: Memori
Auteur: Broos A., De Bruyne T.
ISBN: 978 90 8584 262 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig