Het college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen
Auteur: Joppen B.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 212 2
Aantal bladzijden:337
Verschijningsjaar: 2014
Deel van reeks:    Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid

Beschrijving

De heruitgave van dit boek komt eraan (2020).

Het college van burgemeester en schepenen vormt het belangrijkste bestuursorgaan van iedere stad of gemeente. Niet verwonderlijk dus, dat zijn samenstelling en zijn werking aan heel wat regels worden onderworpen en door tal van verschillende aspecten worden bepaald.
 
Een grondige kennis en een goed begrip van deze regels en aspecten zijn dan ook onmisbaar voor een efficiënt bestuur. Zij worden één voor één uit de doeken gedaan in de handige gids "Het college van burgemeester en schepenen". De verkiezingen, de eedaflegging, de verloning, de tuchtmaatregelen, het verlof, de vervanging, ... Op een overzichtelijke en heldere manier behandelt auteur Bert Joppen alles wat u moet weten over de samenstelling en de werking van het college. Hij biedt daarbij duidelijke antwoorden op tal van vragen, zoals:
 • Kan de gemeenteraad zijn besluit houdende de verkiezing van een schepen intrekken?
 • Op welke manieren kan een schepen afstand doen van zijn of haar mandaat?
 • Voor wie geldt het politieke verlof?
 • Wie mag optreden als plaatsvervanger bij tijdelijke afwezigheid van een schepen?
 • Welke feiten kunnen aanleiding geven tot het nemen van een tuchtmaatregel tegen een schepen?
 • Hoe kan men een stem uitbrengen bij een geheime stemming?
 • Wie dient de orgininelen van de notulen te ondertekenen?
 • Wat moet er zoal in het huishoudelijk reglement van het college vermeld staan?
Kortom, "Het college van burgemeester en schepenen" mag niet ontbreken in de boekenkast van iedereen die bij het college betrokken is: de burgemeester en schepenen zelf, de gemeenteraadsleden, de leidinggevende ambtenaren, ... Maar ook voor iedere andere politicus met lokale ambities, voor studiediensten van politieke partijen en voor in (lokale) politiek geïnteresseerde burgers vormt deze uitgave onmisbaar leesvoer.

 
MATConnect: Online kennispunt organisatie en werking

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is het online kennispunt bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

 • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op MATConnect
 • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

 • Contacteer ons via 050 64 28 18 of info@matconnect.be voor een vrijblijvende offerte of een demo bij u ter plaatse.
 • Neem alvast een kijkje op www.matconnect.be voor meer info.

 

Inhoudstafel

I.
Samenstelling
 
1.
Samenstelling van het college van burgemeester en schepenen
 
2.
De aanstelling van schepenen
 
3.
Verlof voor het uitoefenen van het politiek mandaat van schepen
 
4.
Uitoefening van het mandaat
 
5.
De vervanging van een schepen
 
6.
Tuchtmaatregelen
 
7.
Wedde en vergoedingen
 
8.
Pensioenstelsel
 
9.
Eretekens
 
10.
Eretitel
 
II.
Werking
 
1.
De bijeenroeping van het college van burgemeester en schepenen
 
2.
Aard van de vergadering
 
3.
Verbod om aan sommige beraadslagingen en stemmingen deel te nemen of om bepaalde daden of handelingen te stellen
 
4.
De vergadering van het college van burgemeester en schepenen
 
5.
Notulen van de vergadering
 
6.
Huishoudelijk reglement
 
     
     

 

Maakt deel uit van de reeks

Lokaal management & beleid Lokaal management & beleid 
Voor managers & leidinggevenden in beweging

MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid 

informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Aanverwante producten:

Continuïteit in de publieke sector Continuïteit in de publieke sector 

Deel van reeks: BlueConnect | Online bibliotheek voor de politie , Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Vael M.
ISBN: 978 90 4960 593 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Meerjarenplanning in de Vlaamse gemeenten Meerjarenplanning in de Vlaamse gemeenten 
Een analyse aan de hand van 25 casussen

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Parys M.
ISBN: 978 90 4961 133 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Personeelsbeleid in lokale besturen Personeelsbeleid in lokale besturen 
Slimme besturen investeren in menselijk kapitaal

Deel van reeks: GPRC , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen , Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: (ed.) Hondeghem A., (ed.) Platteau E., (ed.) Praet C., (ed.) Ruys C., (ed.) Vandromme H.
ISBN: 978 90 4960 632 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De gemeenteraad De gemeenteraad 
Editie 2016

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Van der Schoot W.
ISBN: 978 90 4961 364 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig