Het administratief toezicht

Het administratief toezicht
Auteur: Vekeman R.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:90 5753 344 8
ISBN-13:978 90 5753 344 0
Aantal bladzijden:290
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
89 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
71 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie.

Beschrijving

Lokale besturen, en dus ook de gemeenten, staan onder administratief toezicht van andere overheden. Het administratief toezicht op de gemeenten is opgenomen in het gemeentedecreet en wordt “bestuurlijk toezicht” genoemd. De artikelen 248 tot en met 264 van het gemeentedecreet vervangen de bepalingen van het decreet op het administratief toezicht van 28 april 1993. 
 
Auteur Roel Vekeman heeft de reglementering omtrent het administratief toezicht kritisch geanalyseerd. Hij behandelt de grondregels van de verschillende toezichtprocédés en gaat dieper in op die in het Vlaamse Gewest. Zijn handboek is een nuttig werkinstrument bij de behandeling en de studie van deze complexe materie.

Inhoudstafel

Afkortingen  
Wetgeving en citeertitels  
Deel I Soorten toezicht en algemene kenmerken
Deel II De verschillende toezichtprocédés - Algemene regels
Deel III Het administratief toezicht in het Vlaamse Gewest
Deel IV Het administratief toezicht op de gemeenten van de Brusselse agglomeratie
Deel V Het toezicht op de naleving van de taalwetten in de faciliteitengemeenten en de gemeenten van de Brusselse agglomeratie
Literatuurlijst  
Bijlagen