De financieel beheerder van de gemeente

De financieel beheerder van de gemeente
Auteur: Deplanter E.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 831 6
Aantal bladzijden:393
Verschijningsjaar: 2013
Deel van reeks:    FinConnect , FinConnect > Financiën , Groene Reeks
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
119 EUR
bestel

Beschrijving

Bent u goed op de hoogte van de vele finesses die het statuut en de functie van de financieel beheerder vormgeven?

Al deze “ins and outs” hebben we voor u gebundeld in het boek “De financieel beheerder van de gemeente”. Auteur Edwin Deplanter bespreekt het wetgevend kader en geeft een overzicht van de essentiële decretale en statutaire voorwaarden van het ambt.
 
Ook de taken en bevoegdheden van de financieel beheerder komen uitgebreid aan bod. Tot slot behandelt de auteur zijn aansprakelijkheid, en toetst hij die aan de praktijk. De bijlagen bevatten heel wat nuttige achtergrondinformatie, zoals modelteksten en voorbeeldbesluiten.
 
Kortom, "De financieel beheerder van de gemeente" is een naslagwerk dat niet mag ontbreken in de boekenkast van de financieel beheerder die zijn ambt tot in de kleinste details wil beheersen.

Lees hier de eerste pagina's van "De financieel beheerder van de gemeente".

 

Inhoudstafel

1. Het wetgevend kader
2. De inwerkingtreding en de overgangsbepalingen van het Gemeentedecreet ten aanzien van de financieel beheerder
2.1. De inwerkingtreding van het decreet
2.2. De overgangsbepalingen
3. De essentiële decretale en statutaire voorwaarden van het ambt
3.1. De rechtspositieregeling van de financieel beheerder
3.2. Een decretale graad
3.3. Specifieke bepalingen voor de aanwerving van de financieel beheerder van de gemeente
3.4. Eedaflegging
3.5. Onverenigbaarheden en toegelaten cumulaties
3.6. Invulling van het ambt van financieel beheerder door een gemeentelijk personeelslid en uitzonderingen
3.7. Voltijdse of deeltijdse invulling van het ambt van financieel beheerder
3.8. De financieel beheerder als ontvanger van het openbaar centrum van maatschappelijk welzijn
3.9. Vervanging van de financieel beheerder door een waarnemend financieel beheerder
3.10. Vervanging van de financieel beheerder door een erkende plaatsvervanger
3.11. Delegatie van sommige bevoegdheden
3.12. Specifieke positie van de financieel beheerder binnen de gemeentelijke organisatie
3.13. Plaats in het organogram
3.14. De mandaatfunctie
3.15. Evaluatie van de financieel beheerder
3.16. De tuchtregeling
3.17. Ondertekening en ontvangst van de briefwisseling
3.18. Deontologische rechten en plichten
3.19. De beroepsverenigingen van de ontvangers/financieel beheerders
4. Taken en ambtsbevoegdheden van de financieel beheerder
4.1. Inleiding
4.2. De ontvangstencyclus - het debiteurenbeheer
4.3. De uitgavencyclus
4.4. Betaling van de uitgaven
4.5. Boekhoudkundige taken
4.6. Periodieke rapportering door de financieel beheerder
4.7. Financiële analyse en beleidsadvisering
4.8. Thesauriebeheer
4.9. Het uitvoeren van kascontroles
4.10 Taken van rekenplichtige op basis van een wet of een decreet
4.11. Taken als lid van het managementteam
4.12. Het leiden van de dienst financiën
4.13. Andere verantwoordelijkheden
5. Aansprakelijkheid van de financieel beheerder
5.1. De inhoud van de aansprakelijkheid van de financieel beheerder
5.2. Specifieke regeling in geval van een kastekort of ambtsbeëindiging
Bijlagen
   

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online
finconnect FinConnect > Financiën 

Online kennispunt financiën

Publicatievorm: Online
Groene Reeks Groene Reeks 

In de Groene Reeks wordt stilgestaan bij alle aspecten van het financieel beleid en beheer van de gemeenten. Op basis van de geldende wetgeving worden de verschillende deelaspecten in detail uitgewerkt door (onder meer) de grootste specialisten uit de lokale besturen en de toezichthoudende overheden.

Aanverwante producten:

Debiteurenbeheer Debiteurenbeheer van lokale besturen 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Financiën
Auteur: Bobbaers K., Horemans W., Keirsmaekers A., Minsart A., Paulissen R., Smet J., Vermeiren L.
ISBN: 978 90 4961 654 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig