De Burgemeester

De Burgemeester
Auteur: Joppen L.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 8584 744 1
Aantal bladzijden:410
Deel van reeks:    De Gemeente in de praktijk , MATConnect | Online kennispunt managementteam , Subreeks Instellingen (De Gemeente in de Praktijk)
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
124 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
99 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie.

Beschrijving

In deze nauwkeurig samengestelde uitgave wordt het mandaat van burgemeester haarfijn ontleed en becommentarieerd. Door drie grote delen heen gaat auteur Luc Joppen dieper in op het administratief statuut, de rechtspositieregeling en de bevoegdheden van de Vlaamse burgervaders.
 
De benoeming, de ambtskledij, het tuchtrecht, de wedde, de pensioenen, het politiek verlof, de bevoegdheden van politionele aard en als hoofd van de gemeente, ... Alle aspecten van het burgemeestersambt komen uitgebreid aan bod.
 
 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT > RECHT

MATConnect > Recht is het online kennispunt bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect > Recht een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur. 

MATConnect > Recht omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect > Recht.

Al geabonneerd op MATCONNECT > RECHT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op MATConnect > Recht.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect > Recht zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT > RECHT?

  • Contacteer ons via 050 64 28 18 of ask@vdbconnect.be voor een vrijblijvende offerte of een demo bij u ter plaatse.

Inhoudstafel

Titel 1. Het administratief statuut van de burgemeester
 
1.1
Benoeming
 
1.2
Onverenigbaarheden
 
1.3
Afwezigheid of verhindering
 
1.4
Einde van het ambt
 
1.5
Verbodsbepaling wegens strijdige belangen
 
1.6
Tuchtrecht
 
1.7
Ambtskledij en eretitel
 
1.8
Aansprakelijkheid – verzekering
 
1.9
Mandatenlijsten en vermogensaangiften
 
 
 
 
Titel 2. Het financieel en sociaal statuut van de burgemeester (de “rechtspositieregeling”)
 
2.1
Wedde
 
2.2
Cumulatie van de burgemeesterswedde
 
2.3
Vergoedingen
 
2.4
Beroepskosten
 
2.5
Weddenvermindering (Art. 70 § 1, Gem.Decr.)
 
2.6
Compensatieregeling voor inkomensverlies(Art. 70 § 1, Gem.Decr.)
 
2.7
Minimaal sociaal statuut (Art. 19 § 4, N.Gem.W.)
 
2.8
Pensioenen
 
2.9
Politiek verlof
 
 
 
 
Titel 3. De bevoegdheden van de burgemeester
 
3.1
Algemeen
3.2
Bevoegdheden als hoofd van de gemeente
3.3
Bevoegdheden van politionele aard
 
 
 
Bijlagen
 
A
Bevoegdheden als orgaan in dienst van het centraal gezag
 
B
Bevoegdheden in uitvoering van algemene politiewetten
 

 

 

Maakt deel uit van de reeks

De Gemeente in de praktijk 

Deze reeks richt zich tot de gemeentelijke gezagsdragers en mandatarissen: burgemeester, schepenen en raadsleden hebben er een houvast aan en vinden in een begrijpelijke taal een oplossing voor hun problemen.

Kenmerken: Losbladig
MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online kennispunt managementteam 

informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Subreeks Instellingen (De Gemeente in de Praktijk) 

Deel van reeks: De Gemeente in de praktijk