De omgevingsvergunning: praktische leidraad bij de procedure

Editie 2019

De omgevingsvergunning: praktische leidraad bij de procedure
Auteur: Dauwe Isabel , Provoost Veerle , Allaert Kaat
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 762 2
Aantal bladzijden:416
Verschijningsjaar: 2019
Deel van reeks:    OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
90 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
65 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

Op 23 februari 2017 werd de omgevingsvergunning ingevoerd en sinds 1 januari 2018 wordt deze in het digitaal Omgevingsloket door alle overheidsdiensten (gemeente, provincie, Vlaams Gewest) volledig digitaal behandeld. Daarnaast betekende 1 augustus 2018 ook de integratie van de socio-economische vergunning en de vergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen in de omgevingsvergunning en wordt er gesproken over een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten en/of voor het wijzigen van vegetaties.

Deze veranderingen in het vergunningenlandschap hebben ons er dan ook toe aangezet dit praktisch handboek te schrijven. Het bestaat uit vier delen:

  • Het eerste deel schetst de bevoegdheden en beleidsdomeinen conform het huidig omgevingsbeleid. 
  • Het tweede deel behandelt het verloop van de volledige vergunningsprocedure alsook de omzetting van een milieuvergunning van bepaalde duur in een vergunning van onbepaalde duur.
  • Het derde deel gaat in detail in op de inhoud en digitalisering van de omgevingsvergunning. 
  • Het vierde deel geeft een overzicht van de verschillende milieuvoorwaarden die aan bedrijven kunnen worden opgelegd.

Kortom, dit boek biedt een leidraad voor milieuverantwoordelijken die zich moeten inwerken in de ‘nieuwe’ omgevingsvergunning. De vele voorbeelden en nuttige tips verschaffen het nodige inzicht in deze uitgebreide wetgeving.


Bova Enviro+   Deze gids werd geschreven door specialisten van BOVA ENVIRO+

BOVA ENVIRO+ heeft ruim 20 jaar ervaring in het opstellen en begeleiden van milieuvergunningsaanvragen, meldingen, beroepsschriften, afwijkingsaanvragen, ruimtelijke ordening en planning. BOVA ENVIRO+ is actief in tal van sectoren en dit zowel voor bedrijven, als overheidsinstellingen en non-profitorganisaties. Meer info op
www.bovaenviroplus.be.

 

 

OmgevingConnect > Vergunningen

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van OMGEVINGCONNECT

OmgevingConnect bevat een waaier van informatie voor de diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

OmgevingConnect is een gebruiksvriendelijk online kennispunt dat iedere medewerker van uw bestuur toelaat om snel en efficiënt de nodige relevante kennis te vergaren. Wetgeving, (digitale) boeken, FAQ, ... : alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OmgevingConnect.

Al geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OmgevingConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OmgevingConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OMGEVINGCONNECT?

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Omgevingsrecht en omgevingsbeleid | OmgevingConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

OVD/OVB-register
Definities omgevingsvergunning
   
I. Bevoegdheden en beleidsdomein
1. Organisatiestructuur beleidsdomein
2. Drie bevoegde overheden
3. Korte toelichting bevoegdheden gemeente
II. Vergunningsprocedure
1. Projecten
2. Procedure omgevingsvergunningsaanvraag
3. De melding
4. Bijzondere procedures
5. Het vooroverleg en de projectvergadering
6. Het openbaar onderzoek
7. De adviezen
8. De omgevingsvergunningscommissie
9. Bekendmaking en toegang tot milieu-informatie
10. Welke beroepsmogelijkheden zijn voorzien
11. Duur van de omgevingsvergunning
12. Wanneer vervalt een omgevingsvergunning of meldingsakte? Wanneer kan een omgevingsvergunning worden geschorst of opgeheven?
13. Overgangsmaatregelen
III. Digitalisering en inhoud omgevingsvergunningsaanvraag
1. Digitalisering
2. Het vergunningsaanvraagformulier
3. Extra studies die al dan niet moeten bijgevoegd worden aan de omgevingsvergunningsaanvraag
4. Genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen
5. Project-Milieueffectrapport
6. Omgevingsveiligheidsrapport
IV. Vergunningsvoorwaarden
1. Algemene voorwaarden
2. Sectorale voorwaarden
3. Bijzondere voorwaarden
4. Afwijking van voorwaarden en bijstelling van voorwaarden in omgevingsvergunning
5. Milieukwaliteitsnormen en beleidstaken
6. Erkende milieudeskundigen
7. Milieucoördinator
8. Milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen
Bijlagen
1. Voorbeelddossier 
2. Overzicht retributies voor de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu 
   
   

Maakt deel uit van de reeks

OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid	OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid 

De innovatieve online bibliotheek boordevol informatie voor de gemeentelijke diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online

Aanverwante producten:

TOO - Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid TOO - Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 
Inclusief digitaal abonnement

Deel van reeks: Onze omgeving
ISSN: 2034-8460
Publicatievorm: Tijdschrift
help wat nu De omgevingsvergunning: help, wat nu? 

Deel van reeks: OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid
Auteur: Mortelmans N.
ISBN: 978 90 4961 674 8
Publicatievorm: Boek
Woonuitbreidingsgebieden - Tijd om kleur te bekennen? Woonuitbreidingsgebieden 
Tijd om kleur te bekennen?

Deel van reeks: OmgevingConnect | Online bibliotheek omgevingsrecht en omgevingsbeleid
Auteur: Sebreghts Floris, Van de Weyer Pieter-Jan, Depaepe Helena, Vanheddegem Didier
ISBN: 978 90 496 1801 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig