De omgevingsvergunning: praktische leidraad bij de procedure

Editie 2016

De omgevingsvergunning: praktische leidraad bij de procedure
Auteur: Dauwe I. , Provoost V. , Allaert K.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 450 8
Aantal bladzijden:380
Verschijningsjaar: 2016
Deel van reeks:    OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid

Beschrijving

<dit boek is jammer genoeg niet meer voorradig ... Maar u kunt het wel nog steeds in digitale vorm lezen, via OmgevingConnect>

Op 23 februari 2017 is het zover. Dan treedt de integrale omgevingsvergunning in werking. Tot dan blijven de twee bestaande sporen in gebruik: die van de milieuvergunning en van de stedenbouwkundige vergunning. Met de bijhorende wirwar van procedures, termijnen, uitzonderingen en interpretaties.

Dit kluwen wordt ontward in “De omgevingsvergunning: praktische leidraad bij de procedure”. Anders gezegd: deze handige gids zet de wetteksten rond milieuvergunningsaanvragen en VLAREM I in verstaanbare taal om.

Daarbij behandelen de auteurs de overlap tussen de nog huidige (milieu)vergunningsprocedure, zoals die moet toegepast worden tot 23 februari 2017, en de nieuwe (omgevings)vergunningsprocedure die van kracht wordt vanaf 23 februari 2017.

Aldus bestaat het boek uit vijf grote delen. De eerste 4 delen behandelen de bestaande, toepasselijke methodes die gelden tot 23 februari 2017:

  • Het eerste deel schetst de organisatie van de gemeentelijke milieudienst en de bevoegdheden en taken van de betrokken milieuambtenaren.
  • Het tweede deel behandelt het verloop van de volledige milieuvergunningsprocedure. Komt in dit deel ook aan bod: de organisatie van het toezicht dat uitgeoefend wordt op de inrichtingen.
  • Het derde deel bespreekt de inhoud van de vergunningsaanvraag en de vereiste bijlagen.
  • Het vierde deel geeft een overzicht van de verschillende milieuvoorwaarden die aan bedrijven kunnen worden opgelegd en waarop de toezichthoudende ambtenaren controle uitoefenen.

Het vijfde deel handelt integraal over de omgevingsvergunning die vanaf 23 februari 2017 de regel wordt.

Kortom: een actuele inhoud, talrijke voorbeelden en nuttige tips verschaffen een bevoorrecht inzicht in de uitgebreide en complexe wetgeving. Het boek vormt dan ook een onmisbare leidraad voor advocaten, consultants, milieuambtenaren en milieudiensten.

Bova Enviro+   Deze gids werd geschreven door specialisten van BOVA ENVIRO+

BOVA ENVIRO+ heeft ruim 20 jaar ervaring in het opstellen en begeleiden van milieuvergunningsaanvragen, meldingen, beroepsschriften, afwijkingsaanvragen, ruimtelijke ordening en planning. BOVA ENVIRO+ is actief in tal van sectoren en dit zowel voor bedrijven, als overheidsinstellingen en non-profitorganisaties. Meer info op
www.bovaenviroplus.be.

 

OmgevingConnect > Vergunningen

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van OMGEVINGCONNECT > VERGUNNINGEN

OmgevingConnect bevat een waaier van informatie voor de diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

OmgevingConnect is een gebruiksvriendelijk online kennispunt dat iedere medewerker van uw bestuur toelaat om snel en efficiënt de nodige relevante kennis te vergaren. Wetgeving, (digitale) boeken, FAQ, ... : alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OmgevingConnect.

Al geabonneerd op OMGEVINGCONNECT > VERGUNNINGEN?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OmgevingConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OmgevingConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op OMGEVINGCONNECT > VERGUNNINGEN?


Inhoudstafel

VLAREM I-register
Definities omgevingsvergunning
   
I. Bevoegdheden van de gemeente - Gemeentelijke milieuambtenaar tot 23/02/2017
1. Inleiding
2. De gemeentelijke milieudienst in de praktijk
3. Korte toelichting bevoegdheden gemeente
II. Vergunningsprocedure tot 23/02/2017
1. Hinderlijke inrichtingen
2. Procedure milieuvergunningsaanvragen
3. Het openbaar onderzoek
4. De adviezen
5. De milieuvergunningscommissie
6. Bekendmaking en toegang tot milieu-informatie
7. Wanneer vervalt een vergunning? Wanneer kan een vergunning geschorst of opgeheven worden?
8. Welke beroepsmogelijkheden zijn voorzien in VLAREM I? Hoe verlopen de procedures?
9. Milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunningen: uniek gemeentelijke loket en koppeling
10. Wie oefent er toezicht uit op de hinderlijke inrichtingen? Hoe verloopt het toezicht?
11. Bestuurlijke handhaving
12. Overgangsmaatregelen
III. Inhoud milieuvergunningsaanvraag tot 23/02/2017
1. Het vergunningsaanvraagformulier
2. Energie
3. Genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen
4. Project-Milieueffectrapport
5. Omgevingsveiligheidsrapport
IV. Vergunningsvoorwaarden tot 23/02/2017
1. Algemene voorwaarden
2. Sectorale voorwaarden
3. Bijzondere voorwaarden
4. Afwijking van voorwaarden en wijziging of aanvulling van voorwaarden in milieuvergunning
5. Milieukwaliteitsnormen en beleidstaken
6. Erkende milieudeskundigen
7. Milieucoördinator
8. Milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen
V. De omgevingsvergunning vanaf 23/02/2017
1. Inleidende bepalingen
2. Vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg
3. Beroepsprocedures
4. Duur van de omgevingsvergunning
5. Kenmerken van de omgevingsvergunning
6. Bijstellen van de omgevingsvergunning
7. Schorsing of opheffing van de omgevingsvergunning
8. Verval en afstand van de omgevingsvergunning
9. Beroep tegen beslissingen genomen in laatste administratieve aanleg
10. Samenstelling van de aanvraag
11. Meldingen
12. Overgangsbepalingen
Bijlagen tot 23/02/2017
   
   

Maakt deel uit van de reeks

OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid OmgevingConnect > Omgevingsrecht & Omgevingsbeleid 

Het innovatieve online kennispunt boordevol informatie voor de gemeentelijke diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Publicatievorm: Online

Aanverwante producten:

Vlarem I Omgevingsvergunning – de procedure 

Deel van reeks: Vlaamse Milieureglementering
ISBN: 978 90 4961 516 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Gids milieucoördinator Gids milieucoördinator 
Digitale uitgave

Auteur: Bogaert G., Allaert K., Van Herck A., Thibo E., Degraeve C., Goossens E., De Pauw M., Lamote S., De Wilde B., Bulckaert M., Braeckman T., Vanderslycke K., Van De Weghe S., Vanroye M., Carels K., Vaneenooghe A.
Publicatievorm: Online
TOO - Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid TOO - Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 
Inclusief gratis digitaal abonnement

ISSN: 2034-8460
Publicatievorm: Tijdschrift